Zerowy VAT na żywność. Czy to możliwe?

0
285

Polska, podobnie, jak inne kraje Unii Europejskiej, będzie mogła stosować zerową stawkę VAT na artykuły pierwszej potrzeby, w tym żywność.

W grupie artykułów pierwszej potrzeby znajdują się leki, produkty farmaceutyczne, ale również spożywcze. To lista 24 towarów i usług, w przypadku których będzie można stosować stawkę obniżoną. To wynik rozszerzenia załącznika do dyrektywy o VAT.

Porozumienie przyjęto jednogłośnie.

– To wynik długich negocjacji i dowód na to, że dla chcącego wszystko jest możliwe, że dla Europy można zrobić wiele. Państwa członkowskie będą miały większą elastyczność i ich krajowe systemy VAT będą lepiej odzwierciedlać krajowe decyzje polityczne zgodnie ze wspólnymi europejskimi priorytetami takimi jak transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz oczywiście ochrona zdrowia publicznego – uważa Paolo Gentiloni, unijny komisarz do spraw gospodarki (cytat z komunikatu KE).

Nowe przepisy wprowadzają również zakaz stosowania obniżonych stawek i zwolnień w odniesieniu do towarów i usług uznanych za szkodliwe dla środowiska – w zakresie zmiany klimatu. To rozwiązanie ma zostać wprowadzone do 2030 roku.

Teraz projekt trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego do konsultacji ostatecznego tekstu z terminem do marca 2022 roku. Przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

– Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia. Natomiast nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 r. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone m.in. zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na 6 miesięcy, licząc na przychylność KE – mówi minister Kościński (cytat z komunikatu Ministerstwa Finansów).

Czytaj również: Zerowy VAT dla zdrowej żywności?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię