Żeby udało się wydać

203

Największym problemem nie jest brak pieniędzy na inwestycje, lecz nieterminowość ich realizacji.

Radni Piaseczna 16 stycznia zatwierdzili kolejny rekordowy budżet. W 2019 roku gmina zamierza wydać blisko 575 mln złotych, przy dochodach zaplanowanych na poziomie 507 mln zł.

Jak zwykle największy kawałek budżetowego tortu to wydatki na oświatę – blisko 210 mln zł – oraz drogi i transport – ponad 93 mln zł. Na ponad 100 zadań inwestycyjnych gmina zamierza wydać blisko 110 milionów złotych. Z tym jednak, jak zwracają uwagę radni, może być kłopot. Od kilku lat bowiem na koniec roku zostaje w budżecie kilka czy nawet kilkanaście milionów niewykorzystanych środków. Problemem są już nie tylko długie procedury biurokratyczne, ale coraz częściej samorząd ma kłopot ze znalezieniem wykonawców.

Na inwestycje oświatowe gmina zamierza wydać blisko 40 mln zł, z czego połowa to pieniądze na finalizację budowy CEM. Gmina będzie też kontynuować rozbudowę szkoły w Głoskowie – ponad 8 mln zł, oraz w Gołkowie – ponad 7 mln zł. Najwięcej, bo aż 45 mln zł, samorząd zamierza przeznaczyć na przebudowy dróg i skrzyżowań. W tegorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na renowację zabytków oraz stawu w parku miejskim.