Zawyją syreny

0
274

W dniach 14-16 listopada w 71 punktach powiatu zawyją syreny alarmowe. To jeden z elementów prowadzonych w tych dniach ćwiczeń obronnych.

Ćwiczebnego uruchomienia syren można się spodziewać w godzinach od 9.00 do 14.00. To element ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II prowadzonego na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zgodnie z przepisami prawa, syreny emitować będą trzyminutowy dźwięk modulowany oznaczający ogłoszenie alarmu oraz trzyminutowy dźwięk ciągły – odwołanie. W dniach 14-15 listopada na naszym terenie odbędzie się też epizod związany z ogólnopolskimi ćwiczeniami wojskowymi ANAKONDA-18. Ćwiczenia są sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zostały wybrane do organizacji epizodu praktycznego pod nazwą „Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych działaniami militarnymi na terenie województwa mazowieckiego”. Zadanie będzie polegało na przyjęciu ludności cywilnej z Sokołowa Podlaskiego, czyli zapewnieniu warunków bytowych dla „ewakuowanych” i sprawnej organizacji wszystkich związanych z tym elementów. Cała operacja będzie realizowana w Żabieńcu i nie powinna się wiązać z utrudnieniami dla mieszkańców.