Zatrzymanie wójt Lesznowoli przez CBA bezpodstawne

3
1782

Wójt Lesznowoli poinformowała o wyroku, który Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w sprawie jej zatrzymania przez funkcjonariuszy CBA w dniu 10 lipca 2019 r.

Informacja opublikowana dziś na stronie gminy Lesznowola jest lakoniczna. Wójt gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik wydała oświadczenie, w którym poinformowała o korzystnym dla siebie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

– W dniu 27 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII Wydział Karny, wydał wyrok, którym orzekł o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu od Skarbu Państwa za doznaną przeze mnie krzywdę spowodowaną niewątpliwie niesłusznym zatrzymaniem w dniu 10 lipca 2019 r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie – czytamy w dokumencie. Wójt Lesznowoli informuje, że wyrok nie jest prawomocny i dodaje komentarz:

– To jednoznacznie potwierdza, iż moje zatrzymanie było bezpodstawne.

Zatrzymanie i środki zapobiegawcze

Chodzi o głośne zatrzymanie Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik przez funkcjonariuszy warszawskiej delegatury CBA rankiem dnia 10 lipca 2019 r. w jej domu. Wójt Lesznowoli została następnie doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty: karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wydawano niekorzystne, z punktu widzenia interesów gminy, decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczyły wydania kilkunastu  niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy.

Sąd nie przychylił się wówczas do wniosku Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Ostatecznie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. złotych oraz zakazu wykonywania czynności służbowych. Na ten ostatni Maria Jolanta Batycka-Wąsik złożyła zażalenie i decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18 listopada 2019 r. zakaz wykonywania czynności służbowych przez wójt Lesznowoli został uchylony.

Zarzuty potwierdził sąd pierwszej instancji

W sprawie karnej, która była następstwem postawionych wójt Lesznowoli zarzutów, usłyszała ona wyrok skazujący. Więcej o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia pisaliśmy tuż po wydaniu wyroku: Zapadł wyrok w sprawie wójt Lesznowoli. Wyrok ten nie jest prawomocny i odwołała się od niego zarówno oskarżona, jak i prokuratura.

Czy od wyroku w sprawie zatrzymania wójt Lesznowoli przez funkcjonariuszy CBA będą jakieś odwołania? Na razie nie mamy takich informacji.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wydanego wyroku. Dalsze czynności w sprawie podjęte zostaną po uzyskaniu pisemnych motywów rozstrzygnięcia – poinformowała nas rzecznik PO w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

– CBA nie komentuje wyroków sądu. Funkcjonariusze CBA, w tej sprawie, wykonywali czynności na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzorowała toczące się postępowanie – poinformowało nas Biuro Prasowe CBA. – Jednocześnie przypominamy, że 26 kwietnia br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie czwórki zasiadających na ławie oskarżonych samorządowców, w tym Pani Wójt, którą nieprawomocnie uznano za winną zarzucanych jej czynów.

Aktualizacja 30.07.2021.:

Jak poinformowała nas Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Marii Batyckiej-Wąsik kwotę 20 tys. zł (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty) tytułem zadośćuczynienia za krzywdę oraz kwotę 3.243 zł (wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty) tytułem odszkodowania za szkodę – doznane z powodu niewątpliwie niesłusznego zatrzymania.

3 KOMENTARZE

  1. Ja uważam że Pani Jolanta to wspaniała kobieta oraz najlepsza Wójt w naszym Kraju chociaż nie mieszkam w Waszej gminie to zazdroszczę Wam mieszkańcy takiej szefowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię