Zarzuty dla kolejnych urzędników z Lesznowoli

0
3007

Prokuratura postawiła skarbnik Lesznowoli Elżbiecie O. zarzuty dotyczące działań niekorzystnych dla majątku gminy. Zarzuty usłyszeli też byli zastępcy wójta Karolina P. i Marek R. Skarbnik ma zakaz wykonywania czynności służbowych.

Skarbnik Lesznowoli Elżbieta O. została zatrzymana przez CBA w ubiegłym tygodniu i doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty.

– Dotyczą one niedopełniania obowiązków służbowych w związku z pełnieniem funkcji skarbnika Gminy Lesznowola poprzez nienależyte dokonanie wstępnej kontroli finansowej dokumentacji przedkładanej przez podatników Gminy Lesznowola wnioskujących o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i nie zgłoszenie zastrzeżeń co do prawidłowości żądanych umorzeń i ich zgodności z prawem, w wyniku czego spółki działające na terenie Gminy Lesznowola odniosły korzyści majątkowe z tytułu niezapłaconych podatków w kwocie ponad 2,5 mln zł – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

Skarbnik Lesznowoli postawiono trzy zarzuty. Pierwszy dotyczy okresu od czerwca do sierpnia 2012 r. Drugi obejmuje kwiecień 2013 r. Trzeci dotyczy wniosków z okresu od grudnia 2014 r. do końca grudnia 2016 r. Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. Odmówiła złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora i złożyła oświadczenie.

– Wobec Elżbiety O. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: zawieszenia podejrzanej w czynnościach służbowych polegających na wykonywaniu obowiązków skarbnika Gminy Lesznowola oraz dozoru Policji – mówi Łapczyński.

W ubiegłym tygodniu prokuratura postawiła zarzuty jeszcze dwóm osobom, które pełniły w ostatnich latach funkcję zastępców wójta.

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Gminie Lesznowola w ubiegłym tygodniu zarzuty przedstawiono Karolinie P. (w dacie czynu) pełniącej funkcję zastępcy wójta Gminy Lesznowola – zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w związku z wydaniem w grudniu 2016 r. niezasadnej decyzji o umorzeniu raty podatku od nieruchomości w kwocie blisko 20 tys. zł oraz Markowi R. (w dacie czynu) pełniącemu funkcję zastępcy wójta Gminy Lesznowola – zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w związku z wydaniem w lipcu 2012 r. niezasadnej decyzji o umorzeniu raty podatku od nieruchomości w kwocie blisko 35 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 1200 zł – dodaje rzecznik prokuratury. – Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Odmówili złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania prokuratora. Złożyli oświadczenia.

Czy to koniec zarzutów dla urzędników gminy? Rzecznik prokuratury podkreśla, że postępowanie dowodowe jest w toku.

– Zgromadzony na tym etapie materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów 4 osobom – ucina. Jako pierwsza, 12 lipca br., zarzuty usłyszała wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Oprócz kwestii dotyczących umorzeń podatkowych, w przypadku wójt mowa również o możliwych nieprawidłowościach przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.