Zajmą się zabytkami

0
494

Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Gmina zamierza inwestować między innymi w renowację zabytkowych obiektów.

Niespodzianki nie będzie, kolejny budżet znów będzie rekordowy. Projekt, nad którym obecnie w komisjach pracują radni, zakłada bowiem 566 mln zł wydatków przy blisko 504 mln zł dochodu. Planowany deficyt jest na poziomie sprzed roku, czyli 62 mln złotych. Tradycyjnie największa pula środków, czyli blisko 210 mln złotych, zostanie przeznaczona na oświatę. Drugi najkosztowniejszy w utrzymaniu obszar to transport i drogi, na które samorząd zamierza wydać ponad 93 mln zł.

Na 110 zadań inwestycyjnych gmina planuje przeznaczyć ponad 108,2 mln złotych. Blisko 40 mln pochłoną inwestycje oświatowe, przy czym połowę tej sumy „skonsumuje” jeszcze budowa CEM. Dwie większe inwestycje to rozbudowa szkoły w Głoskowie – ponad 8 mln zł, oraz w Gołkowie – ponad 7 mln zł. Najwięcej, bo aż 45 mln złotych samorząd zamierza przeznaczyć na przebudowy dróg i skrzyżowań. W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na renowację zabytków. Najwięcej, bo blisko 3,5 mln zł, ma być wydane na dokończenie modernizacji starej plebanii, która od blisko roku stoi w miejscu. Zmodernizowany powinien być budynek Domu Zośki, a na kolejne dwa – parkową Poniatówkę oraz dawną remizę strażacką przy ul. Puławskiej 3 – mają powstać projekty przebudowy. W 2019 r. ma też zostać dokończona rewitalizacja parku miejskiego, czyli zagospodarowanie stawu i jego okolic. Na to zadanie gmina zamierza wydać 1,5 mln złotych.

Zapewne w toku prac radni wprowadzą jeszcze modyfikacje do przedstawionego jeszcze przez burmistrza Zdzisława Lisa projektu budżetu. Mają na to sporo czasu, bo sesję budżetową zaplanowano dopiero na 16 stycznia 2019 r.