Zacznijmy od siebie

0
373

Rada powiatu zaapelowała do mieszkańców o zatrzymanie „mowy nienawiści”.

Z inicjatywy Ewy Lubianiec, zarząd powiatu przygotował specjalny apel związany z dramatycznymi wydarzeniami w Gdańsku. Wprawdzie nie obyło się bez pewnej dyskusji na temat nawiązania we wstępie do zamordowania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ale ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli apel. Zwracają się w nim do wszystkich dorosłych mieszkańców powiatu, zwłaszcza rodziców i nauczycieli, z prośbą o świadome i odpowiedzialne kształtowanie postaw i świata wartości młodzieży i dzieci.

– Pragniemy zwrócić uwagę, że sposób reagowania nas – osób dorosłych – na sprawy trudne, różnice zdań i poglądów, który często nosi znamiona „mowy nienawiści”, jest bardzo niebezpieczną edukacją młodego pokolenia – czytamy w dokumencie. Pozbawiony charakteru politycznego apel zostanie przekazany wójtom i burmistrzom gmin powiatu piaseczyńskiego, dyrektorom szkół i placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez powiat piaseczyński, z prośbą o zapoznanie rodziców i pedagogów z jego treścią.

– Apel ten jest wyrazem troski o bezpieczeństwo nas wszystkich, o pomyślny rozwój dzieci i młodego pokolenia – głosi ostatnie zdanie dokumentu przyjętego podczas sesji rady powiatu w dniu 24 stycznia. Zdecydowane reakcje na wszelkie przejawy „mowy nienawiści” zapowiedziała też podczas zorganizowanego 22 stycznia spotkania dotyczącego bezpieczeństwa mieszkańców piaseczyńska policja.