Wyższe dochody i niższy deficyt

0
443

Radni prawie jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Piaseczna Zdzisławowi Lisowi. Nie obyło się jednak bez uwag dotyczących wykonania budżetu za 2015 rok.

Oceniając wykonanie ubiegłorocznego budżetu, Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że 2015 był kolejnym rokiem, w którym niedoszacowano dochodów, co się odbija na planowaniu inwestycji.
– Nadwyżka pochodziła głównie z subwencji oświatowej, do tego dostaliśmy dotacje na różne zadania. Nie mogę zaplanować dotacji, dopóki nie dostanę promesy czy informacji, że takie środki wpłyną – wyjaśniła skarbnik gminy Agnieszka Kowalska. Pierwotnie dochody zakładano na poziomie 310 mln złotych, a wydatki na ponad 351 mln złotych, co dawało blisko 42 mln złotych deficytu. Ostatecznie gmina uzyskała 330 mln zł dochodu, a wydała blisko 3 mln więcej.
– Dochody zostały niedoszacowane, a wydatki były o 34 mln zł niższe od planu pierwotnego z tego powodu, że nie zostały zrealizowane zaplanowane inwestycje – zauważył radny Artur Maicki. Po stronie plusów przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Antoni Rosłon wymienił niewykonanie wydatków bieżących, co pozwoliło zaoszczędzić pieniądze dla tegorocznego budżetu.
Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę na potrzebę większej skuteczności w windykacji należności i śledzeniu wykorzystania udzielanych przez gminę dotacji.
Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa rekomendowały udzielenie burmistrzowi absolutorium, z czym zgodziło się 22 radnych przy jednym głosie wstrzymującym się.
– Bardzo dziękuję, zwłaszcza za te uwagi krytyczne, one zawsze dają taki bodziec do lepszej pracy – podsumował Zdzisław Lis.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię