Wysoka nota

0
193

Radni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. oraz udzielili absolutorium burmistrzowi.

 

Jak zawsze podczas czerwcowej sesji rady miejskiej, radni oceniali realizację ubiegłorocznego budżetu gminy. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) jak i Komisja Rewizyjna nie miały większych zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu. Dochody przekroczyły bowiem zakładaną kwotę 417 mln złotych. Dzięki temu udało się również uniknąć konieczności zaciągania kolejnych wielomilionowych zobowiązań.

– Komisja opiniuje wykonanie budżetu za ubiegły rok pozytywnie i wnioskuje o udzielenie burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi absolutorium – mówił Jerzy Mościcki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pozytywnie realizację planu finansowego ocenili też radni z Komisji Finansów i Inwestycji. Mimo iż to rok wyborczy, obyło się bez większej dyskusji. Być może wynikało to z faktu, że główny zainteresowany, czyli burmistrz Zdzisław Lis, był nieobecny.

– Nie powinniśmy się bać deficytu i planować kolejny budżet z nieco bardziej odważnie – zaapelował do kolegów radnych Artur Maicki. Zbigniew Mucha zaś zauważył, że budżet jest niezwykle płynny, ponieważ w trakcie roku jest wielokrotnie modyfikowany, wiele zadań pozostaje niezrealizowanych i zostają przeniesione w postaci „środków niewygasających” na kolejne lata. Ostatecznie jednak radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie budżetowe i udzielili absolutorium burmistrzowi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię