Wydadzą ćwierć miliarda

0
579

Lesznowola tradycyjnie inwestuje w oświatę. W 2019 roku aż 45% budżetowych wydatków zostanie przeznaczonych na szkoły i przedszkola.

Lesznowola uchwaliła już swój przyszłoroczny budżet. Dochody zaplanowano w wysokości 229 mln zł, a wydatki 252,5 mln zł. Podobnie jak w pozostałych gminach, największą część samorządowych pieniędzy pochłonie oświata – blisko 113,8 mln zł. Na transport i łączność Lesznowola zamierza wydać 27,4 mln zł i 21,2 mln zł na administrację publiczną. Ponad 58 mln złotych zostanie przeznaczone na zadania inwestycyjne. Największe inwestycje oświatowe to budowa szkoły w Zamieniu (15,2 mln zł) i rozbudowa placówki w Nowej Iwicznej (9,3 mln zł). Na aktualizację projektu i rozpoczęcie budowy przedszkola w Wólce Kosowskiej gmina zamierza przeznaczyć 4,5 mln zł. Na inwestycje drogowe gmina przeznaczy blisko 18,5 mln złotych. Najkosztowniejsza będzie dalsza przebudowa ul. Gminnej oraz przebudowa ul. Kościelnej w Mrokowie – każda z tych inwestycji pochłonie ponad 3 mln zł. Kontynuowana będzie budowa wodociągów i kanalizacji, na inwestycje z tego zakresu Lesznowola przeznaczy w 2019 r. ponad 10 mln zł. Wójt gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik podkreślała, że kanalizowanie gminy to obecnie zadanie priorytetowe. Wójt przedstawiła radnym również dane o kształtowaniu się budżetu na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat. Skoncentrowała się również na ostatnich 3 latach, by pokazać, jak zwiększa się poziom wydatków bieżących i z czego to wynika.

– Zasadniczy wpływ na wzrost wydatków bieżących mają wydatki na zadania oświatowe – podkreślała Batycka-Wąsik. – Musimy mieć świadomość, że skoro budujemy trzy nowe obiekty oświatowe, to w przyszłości będzie się to wiązało z kolejnymi wydatkami bieżącymi na ich wyposażenie, utrzymanie i zatrudnienie kadry – zwracała uwagę.

Budżet został przyjęty przez radnych jednogłośnie podczas sesji 18 grudnia.