Wycinki nie planujemy

168

Są już wyniki szczegółowej ekspertyzy stanu parkowych drzew. Dwa z nich zostały wskazane do wycinki, ale gmina chce tego uniknąć.

Badaniem stanu drzew rosnących w Parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie zajmowała się specjalistyczna firma. Analiza obejmowała 23 okazy wskazane przez urzędników zajmujących się miejska zielenią. Wykonano diagnozę fitopatologiczną i entomologiczną oraz ocenę wizualną stanu witalnego drzew, uszkodzeń i ubytków, opis otoczenia i warunków siedliskowych, określenie ewentualnego występowania gatunków chronionych, łącznie z dokumentacją fotograficzną. Badanie zostało wykonane bezinwazyjnie z użyciem nowoczesnych narzędzi, między innymi zbadano wnętrza pni drzew przy użyciu sonicznego tomografu. Na podstawie testu obciążeniowego badano z kolei stabilność przechyłową drzewa i jego wytrzymałość na złamanie. Wynikiem badań jest liczący blisko 300 stron raport, który oprócz analizy stanu drzew daje też konkretne wytyczne dotyczące ich pielęgnacji.

Przede wszystkim konieczne będzie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu koron drzew. Dwa drzewa zostały wskazane jako kwalifikujące się do wycinki. Należy bowiem pamiętać, że park jest otwartą przestrzenią, w której pojawia się wielu spacerowiczów i gmina musi dbać o ich bezpieczeństwo. Jak poinformowała nas Monika Szkuta z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych, gmina chce jednak uniknąć wycinki i planuje wykorzystać dostępne sposoby zabezpieczenia będących w kiepskiej kondycji drzew.

W obecnej sytuacji nie wszystkie firmy zajmujące się profesjonalną pielęgnacją drzew pracują, wobec tego gmina odłożyła na razie zlecanie tej usługi.

Koszt wykonania badań parkowych drzew wyniósł to 48 tys. złotych.