Współpraca z uczelnią www.gorakalwaria.pl

Współpraca z uczelnią

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na umowie partnerskiej skorzystają wszyscy – gmina, uczelnia i przede wszystkim studenci.


Pod koniec stycznia burmistrz Dariusz Zieliński podpisał umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Gminą Góra Kalwaria a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Ma ona na celu wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie powiązań między nauką a zadaniami gminy.
Mówiąc konkretniej, samorząd i uczelnia zobowiązały się do realizowania takich przedsięwzięć jak: projekty z zakresu architektury, architektury krajobrazu, wnętrz oraz gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, a także przedsięwzięć odnoszących się do edukacji. W planach są wystawy, pokazy, projekty badawcze i dydaktyczne, zajęcia terenowe dla studentów. Współpraca dotyczy również konkursów dla studentów (np. na projekt architektoniczny), a ponadto organizacji i uczestnictwa w różnych sympozjach, konferencjach, seminariach. Partnerstwo zakłada też udział gminy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.
– Jak widać, współpraca przyniesie korzyści i gminie, i uczelni, przy czym najważniejsze, że skorzystają młodzi ludzie – studenci – mówi nam Robert Korczak, Inspektor ds. promocji i informacji Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Za realizację porozumienia odpowiadają wiceburmistrz Jan Wysokiński oraz dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, dziekan Wydziału Architektury.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama