Wspólne sprawy

234

Raz na kwartał włodarze sześciu gmin i powiatu będą się spotykać, by dyskutować o sprawach nurtujących wszystkie samorządy i szukać najlepszych rozwiązań.

Wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu piaseczyńskiego skorzystali z zaproszenia starosty Ksawerego Guta i w środę 6 lutego wzięli udział w pierwszym konwencie w obecnej kadencji. Takie spotkania odbywały się jeszcze za czasów, gdy powiatem rządził Jan Adam Dąbek. Reprezentujący swoje gminy wójtowie i burmistrzowie, wraz z prezydium powiatu, omówili kwestie zgłoszone zarówno przez gospodarza, jak i gości. Najdłuższa dyskusja dotyczyła komunikacji publicznej. Padały propozycje zarówno wspólnego występowania jako strona w negocjacjach z ZTM, jak i sprawdzenia, ile kosztowałoby zorganizowanie samodzielnie komunikacji w ramach współpracy gmin. Ewa Lubianiec zwróciła uwagę, że palącą kwestią jest zapewnienie dobrej komunikacji lokalnej umożliwiającej uczniom dotarcie do powiatowych szkół średnich.

Pojawił się również temat problemów związanych z gospodarką odpadami czy zimowym utrzymaniem dróg. Podjęto też kwestię inwestycji drogowych, zwłaszcza tych związanych z rozpoczynającą się budową tzw. „Puławskiej Bis”. Dyskutowano o opiece nad bezdomnymi zwierzętami, możliwościami utworzenia kolejnych filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz powołania Punktów Interwencji Kryzysowej w każdej gminie.

Wszyscy wrazili chęć i gotowość spotykania się systematycznie w tym gronie z częstotliwością raz na kwartał. Kolejny konwent jest zaplanowany na początek czerwca.