Wójt z absolutorium

433

W zeszłym tygodniu wójt Lesznowoli otrzymała absolutorium.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik najpierw odczytała raport o stanie gminy, który od tego roku muszą przygotowywać samorządy.  Raport o stanie gminy Lesznowola liczy 104 strony i zawiera wiele informacji na temat polityki społecznej, zadłużenia, stanie finansów czy ekologii. Dostępny jest na stronie www.lesznowola.pl

Następnie wójt otrzymała wotum zaufania i odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Skarbnik gminy przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).

Komisja Rewizyjna pozytywnie odniosła się do wykonania budżetu za 2018 rok, a radni zagłosowali za uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.

Radni jednogłośnie udzielili pani wójt absolutorium. Następnie otrzymała gratulacje i kwiaty.