Wójt wyszła z aresztu

1445

Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt wójt Lesznowoli Marii Jolanty B.-W. 

Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzył wniosek prokuratora o zastosowanie aresztu wobec wójt gminy Lesznowola. Wniosek został odrzucony, Maria Jolanta B.-W. będzie więc odpowiadać z wolnej stopy.

Przypomnijmy: w toku śledztwa ujawniono nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem gminy. Prokurator postawił wójt 6 zarzutów dotyczących karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty na rzecz których wydawano niekorzystne, z punktu widzenia interesów gminy, decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu  niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy. Grozi jej teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Maria Jolanta B.-W. nie przyznała się do stawianych zarzutów i po złożeniu krótkiego wyjaśnienia odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora.

Tymczasem Rada Gminy Lesznowola wystosowała oświadczenie, w którym wyraziła poparcie dla wójt i sprzeciwiła się jej zatrzymaniu – pismo w tej sprawie opublikowała wczoraj w mediach społecznościowych radna Lesznowoli Anna Lasek.