Wójt Lesznowoli wraca do pracy

0
4579

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął decyzję o uchyleniu zakazu wykonywania czynności służbowych przez wójt Lesznowoli Marię Jolantę Batycką-Wąsik.

Prokurator prowadzący sprawę wójt Lesznowoli wydał decyzję o zakazie wykonywania czynności służbowych już w dniu aresztowania, czyli 12 lipca br., ale została ona wręczona Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik dopiero 15 lipca, tuż po powrocie do Urzędu Gminy. Wójt gminy Lesznowola złożyła niedługo potem zażalenie na tę decyzję, ale na posiedzenie sądu w tej sprawie musiała czekać do dziś.

Podczas posiedzenia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 18 listopada sędzia Ewa Bałan-Gonciarz zdecydowała o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia o zakazie wykonywania czynności służbowych przez wójt Lesznowoli. Podkreśliła, że jej zdaniem przesłanki prokuratorskiego wniosku, w tym obawa matactwa, nie zachodzą, wobec czego nadrzędną zasadą powinno być domniemanie niewinności podejrzanej.

Przypomnijmy, w wyniku śledztwa prowadzonego przez CBA, prokurator postawił wójt Lesznowoli 6 zarzutów. Wśród nich znalazły się zarzuty karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty, na rzecz których wydawano niekorzystne, z punktu widzenia interesów gminy, decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu  niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy.

– Podejrzana nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, złożyła krótkie wyjaśnienia, odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora – poinformował nas po zatrzymaniu Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński.

W ostatnich tygodniach zarzuty w tej sprawie otrzymało również dwóch byłych zastępców wójta oraz skarbnik gminy.

– Jestem oczywiście szczęśliwa, że mogę wrócić do wykonywania swoich obowiązków i realizowania mandatu, który powierzyli mi mieszkańcy – powiedziała po ogłoszeniu decyzji Sądu Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Decyzja jest prawomocna i od tej chwili wójt Lesznowoli może w pełni realizować swoje obowiązki.

Jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie nowego zastępcy wójta w związku z tym, że powołanie Iwony Pajewskiej-Iszczyńskiej kończy się 22 listopada. Na pytanie, czy będzie to Marcin Kania, na razie wójt Lesznowoli nie chciała odpowiedzieć.