Wizualizacja projektu kolejki

W poprzednim numerze opisaliśmy szczegółowo koncepcję zagospodarowania terenu stacji kolejki wąskotorowej w Piasecznie, która była wówczas w końcowej fazie przygotowań.
Wczoraj została zaprezentowana wizualizacja tej koncepcji. Ceglane zabytkowe zabudowania kolejki z okresu międzywojennego zostaną wyremontowane. Teren kolejki od strony ulicy Nadarzyńskiej zyska nowoczesny kształt dzięki oszklonym elementom. Ma być on przeznaczony dla Centrum Kultury, tutaj znajdzie się również miejsce dla sali widowiskowo teatralnej na ok. 400 miejsc, tak bardzo wyczekiwanej przez mieszkańców.
Zrewitalizowany zostanie także teren stacji od strony ulicy Sienkiewicza przeznaczony na funkcje transportowe i turystyczne.
Na realizację koncepcji Gmina Piaseczno będzie się starała o pozyskanie środków zewnętrznych.