Wilusz zastępcą wójta

0
925

Mirosław Wilusz pojawił się na sesji Rady Gminy Lesznowola w charakterze zastępcy wójta. Ogłoszono też w końcu, kto obejmie stanowisko sekretarza gminy.

Jak pisaliśmy w ostatnim wydaniu naszego tygodnika, ani urząd, ani sami zainteresowani nie chcieli się wypowiadać na temat rzekomych planów powołania byłych radnych Marcina Kani oraz Mirosława Wilusza na stanowiska zastępców wójta.

– Obecnie przebywam na urlopie. Bardzo proszę o kontakt po 15 sierpnia – napisał nam 2 sierpnia Mirosław Wilusz w odpowiedzi na pytanie o złożenie mandatu i kwestię ewentualnego objęcia przez niego stanowiska zastępcy wójta. Tymczasem na sesji Rady Gminy 9 sierpnia Wilusz zasiadł już za stołem prezydialnym w roli zastępcy wójta. Jak się dowiedzieliśmy, został powołany na stanowisko 24 lipca przez II zastępcę wójta Iwonę Pajewską-Iszczyńską. Zdaniem wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik oraz prawnika gminy Teresy Piekarczyk w sytuacji, gdy wójt decyzją prokuratora ma zakaz podejmowania czynności służbowych, wszystkie uprawnienia, w tym powoływanie najważniejszych osób w gminie, przechodzą na zastępcę. Na nasze pytanie o to, czy i kiedy Marcin Kania zostanie również powołany na stanowisko zastępcy wójta, Maria Jolanta Batycka-Wąsik odpowiedziała:

– Pan Marcin Kania jest niezwykle wytrawnym samorządowcem, z ogromną empatią dla potrzeb naszych mieszkańców. Dlatego też jego zaangażowanie zostanie wykorzystane dla dobra gminy.

Poinformowała nas również, że Karolina Pichnej złożyła rezygnację z funkcji zastępcy wójta ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie, ale nadal jest zatrudniona w urzędzie – w Referacie Dróg i Mostów, a Iwona Pajewska-Iszczyńska „aktualnie pełni funkcję zastępcy wójta”.

Mirosław Wilusz będzie sprawował nadzór na referatami: Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Dróg i Mostów, Zamówień Publicznych oraz Zasobami Komunalnymi Gminy.

W piątek po południu Urząd Gminy poinformował również, że stanowisko sekretarza obejmie były zastępca burmistrza Góry Kalwarii Jan Wysokiński. W marcu br. wygrał on konkurs na stanowisko kierownika administracyjnego w SP w Lesznowoli. Kilkanaście lat temu kierował również Zespołem Placówek Oświatowych w Lesznowoli.