Warszawa z aglomeracją osobno

172

Jest zgoda Eurostatu na podział statystyczny Mazowsza. Co to oznacza?

Rzeczniczka Eurostatu, Tiny Vandewiele, cytowana przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego, potwierdziła, że procedura prawna dotycząca podziału statystycznego województwa jest prawie sfinalizowana. Ostateczną decyzję musi podjąć jeszcze Komisja Europejska.
Dobra wiadomość dla Mazowsza
Z tej informacji cieszy się m.in. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który wraz z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, od kilku lat zabiegał o taki podział.
– Dzięki podziałowi statystycznemu województwa mazowieckiego możemy mieć nadzieję, że w przyszłej polityce spójności w roku 2020 Warszawa i otaczające ją 9 powiatów będą objęte wsparciem dotyczącym głównie podnoszenia konkurencyjności, a pozostała część województwa, czyli pozostałe 32 powiaty, będą mogły liczyć na wsparcie w obszarze filaru I, czyli projektów infrastrukturalnych – tłumaczy Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Mam nadzieję, że pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zapadnie jeszcze w tym roku – dodaje.
Wniosek o uruchomienie procedury został opracowany pod koniec 2015 r. przez rząd Ewy Kopacz. Ostatecznie został złożony w lutym 2016 r.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, z danych Eurostatu wynika, że Mazowsze było w latach 2008-2014 najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca. W 2008 roku PKB per capita w województwie mazowieckim (liczonym wraz z Warszawą) wynosiło niecałe 83 proc. średniej unijnej, sześć lat później – ponad 108 proc. (wzrost o 25,5 pkt. proc.). Dało to Mazowszu pozycję lidera w tempie rozwoju gospodarczego wśród 276 regionów UE.
Wyniki ekonomiczne regionów są podstawą przydziału środków w ramach unijnej polityki spójności. Objęte są nią wszystkie regiony Unii Europejskiej, jednak większość funduszy unijnych (a dokładniej strukturalnych) kierowana jest do regionów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej dla 28 państw UE (za PAP).
Czy jednak dobra dla Piaseczna?
Czy powiat piaseczyński ma się z czego cieszyć? Biedniejsze powiaty Mazowsza zaniżały Warszawie i 9 sąsiadującym z nią powiatom PKB. Oznacza to że, tak jak powiedział Adam Struzik, tylko pozostała część województwa będzie mogła liczyć na unijne dotacje infrastrukturalne, choć z przedstawionych danych wynika, że aglomeracja bez tego podziału tak czy inaczej nie mogłaby na takie dotacje liczyć.
Dzięki podziałowi statystycznemu na dwa regiony, Mazowsze uchroniło się jednak przed wizją podziału administracyjnego, czyli na dwa oddzielne województwa.
– Nie ma już żadnego racjonalnego powodu, aby wracać do absurdalnych pomysłów podziału administracyjnego Mazowsza! – podkreślił Adam Struzik.