Walczą z nielegalnymi przyłączami

0
304

W minionym roku Zakład Gospodarki Komunalnej stracił ponad 400 tys. zł z powodu nielegalnego poboru wody z gminnej sieci i zrzutu ścieków do kanalizacji. Dlatego ZGK ogłosiło 3 miesięczną abolicję.

Ci, którzy nielegalnie pobierają wodę z gminnej sieci oraz zrzucają ścieki do kanalizacji, mogą w ciągu trzech najbliższych miesięcy – od 1 kwietnia do 30 czerwca – przyznać się do tego, nie ponosząc konsekwencji karnych. W innym przypadku grożą im spore grzywny.
– Do 5 tys. zł grzywny w przypadku nielegalnego pobierania wody z wodociągu i do 10 tys. zł kary za bezumowne odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji – takie konsekwencje grożą wszystkim, którzy zostaną nakryci na tym procederze. Gminna spółka rozpoczyna akcję tropienia nielegalnych przyłączy. W pierwszej kolejności zarząd firmy chce zmniejszyć liczbę nieuczciwie korzystających z gminnych wodociągów i kanalizacji, ogłaszając abolicję. Z tymi, którzy sami zgłoszą się do spółki i przyznają się do bezumownego czerpania wody i zrzutu ścieków, ZGK zawrze umowy, a sprawa nie zostanie skierowana do sądu. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie akcji wykrywania nielegalnych przyłączy – informuje Urząd Gminy Góra Kalwaria.

Nowy zarząd ZGK poinformował, że w zeszłym roku spółka straciła ponad 400 tys. zł z powodu nielegalnych przyłączy. W 2018 r. nikt nie zapłacił za aż 38% wody wyprodukowanej przez Zakład. Z kolei 54% ścieków, które trafiły do oczyszczalni, nie zostało zafakturowane.
– To niechlubny rekord w branży. Takie ilości, idące w setki tysięcy metrów sześciennych, są niespotykane w innych komunalnych spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych – komentuje Roman Bugaj, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Oczywiście, nie całą wyprodukowaną wodę udaje się sprzedać. Straty wynikają chociażby z wypływów podczas awarii, nieszczelności rur lub płukania filtrów w stacjach uzdatniania. Jednak wartość tych strat powinna oscylować wokół kilkunastu procent. W Warszawie udało się zredukować straty wody niesprzedanej do 9% – porównuje.

To w oczywisty sposób powoduje złą sytuację finansową spółki, która nie może pozwolić sobie na żadne inwestycje, poza tymi finansowanymi z unijnych pieniędzy.
– Osoby chcące skorzystać z ogłoszonej abolicji zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży ZGK – telefonicznego pod numerem 22 727 35 46 (wew. 109, 100), elektronicznego () lub osobistego w siedzibie spółki w Górze Kalwarii przy ul. św. Antoniego 1 – informuje Urząd Gminy.