W skórze seniora

0
418

Urzędnicy mieli okazję poczuć się przez chwilę jak seniorzy. Pozwoliły na to warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego.

W piątek 10 maja odbyły się prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji „Zrozumieć starość” warsztaty. Przedstawicielki Fundacji ZACZYN opowiedziały o działaniach, które są podejmowane w ramach akcji i zachęciły do korzystania z materiałów i informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.zrozumiecstarosc.pl. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla osób, które opiekują się osobami starszymi, czy to prywatnie, czy w życiu zawodowym.

– To od otoczenia, od nas, w dużej mierze zależy, w jakiej kondycji i nastroju osoby starsze spędzą końcówkę życia – mówiła wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Kombinezon geriatryczny pozwala odczuć na własnej skórze niektóre trudności, z jakimi borykają się osoby starsze.

Pomysłodawcą zorganizowania warsztatów dla pracowników gminy był Krzysztof Kasprzycki, zajmujący się w urzędzie tematyką senioralną.

 

– Sam w ubiegłym roku wziąłem udział w takich warsztatach i bardzo chciałem, żeby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać – mówił Kasprzycki. – Społeczeństwo się starzeje, osób w wieku 60+ przybywa, obecnie co piąty mieszkaniec naszej gminy ukończył 60 rok życia. Gmina Piaseczno to gmina przyjazna seniorom. Ważne, by władze lokalne i administracja samorządowa były przygotowane do obsługi „srebrnego tsunami” nie tylko pod względem niwelowania barier architektonicznych, ale również w obszarze przystosowywania procedur, formularzy i jakości obsługi interesantów. Podstawą jest nabycie empatii i te warsztaty mają nas tego nauczyć – podkreślał. W warsztatach udział wzięli pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki, Wydziału Inwestycji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej, a także lokalni

Uczestnicy musieli m.in. wypełnić druk pocztowy i policzyć drobne pieniądze.

dziennikarze. Dzięki tzw. kombinezonowi geriatrycznemu mogli przekonać się, z jakimi ograniczeniami muszą na każdym kroku mierzyć się osoby starsze. Dodatkowe obciążenie ciała kamizelką i obciążnikami na ręce i nogi, usztywnienie stawów i szyi, rękawiczki, które oddają zmniejszenie czucia i ograniczoną ruchomość, gogle ograniczające widzenie oraz słuchawki oddające stopniowe pogarszanie się słuchu. W takim kombinezonie uczestnicy mieli wejść po schodach, spróbować usiąść i wstać, wypełnić pocztowy druk, przeczytać gazetę czy znaleźć w portfelu odpowiednia kwotę pieniędzy. Mimo, że uczestnicy starali się zachować poczucie humoru podczas „zabawy” w seniora, to jednak doświadczenie „na własnej skórze” zaledwie części trudności, z jakimi na co dzień borykają się osoby starsze, uczy empatii. Urzędnikom ma pomóc nie tylko w interakcjach z osobami starszymi, ale również w organizowaniu przestrzeni miejskiej w sposób, który będzie ułatwiał im poruszanie się w niej.

– Od poniedziałku zapisuję się na ćwiczenia – zadeklarowała jedna z uczestniczek warsztatów. Takie doświadczenie pokazuje bowiem również, że warto już dziś zadbać o dobrą kondycję fizyczną i wzmocnienie mięśni. W efekcie mamy szansę dłużej cieszyć się dobrą formą i osłabić efekty nieuchronnego starzenia się organizmu.