W pandemii wyprodukowaliśmy więcej śmieci

0
531

W większości gmin w ubiegłym roku wzrosła ilość produkowanych przez mieszkańców śmieci. Urzędnicy tłumaczą to lockdownem związanym z pandemią. Najbardziej szokujące są dane z Konstancina-Jeziorny.

Na stronach wszystkich gmin powiatu piaseczyńskiego można już znaleźć analizy gospodarki odpadami za rok 2020. Niestety wyniki te nie są optymistyczne, poza jedną gminą – Tarczyn. Z dokumentów przedstawionych przez ten samorząd wynika, że w 2020 roku na jednego mieszkańca przypadło 375 kg śmieci, podczas gdy rok wcześniej było to 416 kg.

Więcej śmieci w lockdownie

We wszystkich pozostałych gminach „produkcja” śmieci nadal rośnie. Drugą po Tarczynie gminą z najniższą ilością śmieci przypadającą na jednego mieszkańca jest Prażmów – w 2020 r. było to 392 kg (344 w 2019 r.). Statystyczny mieszkaniec Góry Kalwarii wytworzył 400 kg śmieci w ubiegłym roku, czyli o 40 kg więcej niż rok wcześniej. Lesznowola odebrała od swoich mieszkańców po 471 kg odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, rok wcześniej – 462 kg. Nieco więcej, bo 473 kg na osobę wyprodukowali mieszkańcy gminy Piaseczno, to wzrost o 47 kg w stosunku do roku 2019. Przy czym w przypadku Piaseczna ilość zebranych odpadów podano łącznie dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.

Naczelnik piaseczyńskiego Wydziału Gospodarki Odpadami wzrost ilości odpadów tłumaczy przede wszystkim pandemią i związanym z nią lockdownem.

– W gminach podwarszawskich ilość odbieranych odpadów wzrosła, podczas gdy w Warszawie spadła. Nie jest to zaskakujące, ponieważ większość osób, które normalnie wyjeżdżają do pracy do Warszawy, tam zostawia część odpadów – podkreślała podczas spotkań z radnymi.

Skąd ten drastyczny wzrost?

Prawdziwym rekordzistą zestawienia okazuje się Konstancin-Jeziorna. Z analizy za 2020 rok wynika, że od mieszkańców odebrano 13 391 ton odpadów, co daje 578 kg na osobę, podczas gdy rok wcześniej było to 339 kg. Ponad dwukrotnie wzrosła m.in. ilość odpadów biodegradowalnych. Co ciekawe, spektakularny wzrost ilości oddawanych odpadów odnotował konstanciński GPSZOK. W 2020 roku było to 1951 ton, tymczasem  w 2019 r. – zaledwie 84 tony. Fakt, że lista odbieranych frakcji się zwiększyła, ale też w ubiegłym roku konstanciński punkt selektywnej zbiórki odpadów został „uszczelniony”, by uniknąć przywożenia śmieci spoza gminy czy od przedsiębiorców. Ze statystyk wynika, że kilkudziesięciokrotnie wzrosła ilość odpadów budowlanych czy wielkogabarytowych dostarczanych do punktu przy ul. Mirkowskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię