W niedzielę w Górze Kalwarii emocje sięgną zenitu !

0
1412

Po bardzo udanym sezonie 2019 czas na kolejną dawkę emocji w 2020!!! Zapraszamy na jeszcze lepszą i większą imprezę ekstremalną w wykonaniu najlepszych europejskich kaskaderów filmowych.

Ryk silników, kraksy mniejsze i większe oraz podniecony tłum robi wrażenie!!!  Zresztą, zobaczcie nas w Górze Kalwarii na targowisku przy ul. Mariańskiej już 19 lipca o godzinie 20:00, żeby się o tym przekonać!

Zapiszcie datę w kalendarzach i koniecznie widzimy się na jeszcze większym wydarzeniu!!

Zapraszamy wielką imprezę ekstremalną w wykonaniu najlepszych europejskich kaskaderów filmowych.Emocje sięgną zenitu ! Każdy znajdzie coś dla siebie

Emocje gwarantowane!!!

Zapraszamy na niezwykłe widowisko w żywej scenerii. Impreza na otwartym powietrzu, ogromna dawka pozytywnej, muzycznej energii w efektownym świetle z elementami pirotechnicznymi – ogień i dym to nasza specjalność!!! Gwarantujemy widzom zmagania na najwyższym poziomie połączone z ekstremalnym widowiskiem:

 • POKAZY DRIFTU zapach palonej gumy, huk rozgrzanych do czerwoności silników kłęby dymu,
 • KONTROLOWANE WYPADKI,
 • PRZEJAZDY PRZEZ ŚCIANĘ OGNIA Z CZŁOWIEKIEM NA MASCE,
 • PRZEBIJANIE GŁOWĄ PŁONĄCEJ ŚCIANY BĘDĄC JEDNOCZEŚCIE NA MASCE BMW,
 • JAZDA NA BOCZNYCH KOŁACH SAMOCHODÓW I QUADÓW,
 • JAZDA MONSTER TRUCKIEM niszczycielskie, największe auta, najmocniejsze silniki i zaciekła jazda,
 • a jeśli ktoś uważa, że ekstremalna jazda to hobby przeznaczone dla mężczyzn z tego błędu wyprowadzi go Rajmund biorąc z publiczności odważne kobiety do przejażdżki SAMOCHODEM NA DWÓCH KOŁACH
 • I TO NOWE “COŚ” – JEDYNY W POLSCE AUTOROBOT -niepowtarzalna okazja do zobaczenia z bliska cudów motoryzacyjnej techniki,
 • JEDYNY W POLSCE DRAGSTER!

Zapraszamy wielką imprezę ekstremalną w wykonaniu najlepszych europejskich kaskaderów filmowych.Emocje sięgną zenitu ! Każdy znajdzie coś dla siebie

Wychodząc naprzeciw najmłodszym naszym fanom na zakończenie pokazu będą mogli zupełnie za FREE przejechać się jednym z naszych potężnych MONSTER TRUCKÓW!!!

UWAGA! Bilety do nabycia w naszych kasach, bezpośrednio przed danym programem!!!

GÓRA KALWARIA

19.07 NIEDZIELA GODZ. 20:00

TARGOWISKO, ul. Mariańska 

Tego nie można przegapić!

 Zapraszamy!

Czytaj także:Atrakcje turystyczne w powiecie piaseczyński

REGULAMIN KONKURSU SMS PRZEPROWADZONEGO NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK „PRZEGLĄD PIASECZYŃSKI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu  SMS-owego „Pokaz kaskaderski”  jest wydawca tygodnika „Przegląd Piaseczyński” firma Mikawas Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A,
 2. Fundatorem nagród: Extrem Cascaders Team.
 3. Organizator  działa na zlecenie własne.
 4. Konkurs trwać będzie w dniu 17.07.2020 r. podanym na profilu społecznościowym Facebook „Przeglądu Piaseczyńskiego” od godz.12.00 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Gazety, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu  może być  wyłącznie pełnoletnia  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  zamieszkała na terytorium Polski.
  2. Konkurs polega na nagrodzeniu  Uczestników, którzy  jako pierwsi o ustalonej godzinie wyślą smsa na podany numer telefonu. Pierwsze 4 osoby, które dzisiaj po 12.00 wyślą smsa na nr tel. 501 091 480 o treści „pokaz kaskaderski” otrzymają bezpłatny bilet wstępu na imprezę
  3. W SMS  konkursowym  dopuszcza się użycie/a liter małych i dużych.  SMS konkursowy może zawierać łącznie maksimum 160 znaków. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści  obsceniczne, rasistowskie, lub  inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne.
  4. Przesłanie  SMS-a  konkursowego  oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
  5. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny z informacją o wygranej.
  6. Podanie hasła konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2:
   1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
   2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów
   3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
  7. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, na numer ( +48 501 091 480) podany na profilu społecznościowym FB „Przeglądu Piaseczyńskiego”.  W konkursie liczy się kolejność przyjścia SMS-a, wyświetlonego na ekranie telefonu komórkowego  z poprawną odpowiedzią od godziny punkt 12.00, 17.07.2020 roku.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS.
  9. Organizator nie  ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia  telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
  10. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia  powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt 3 poniżej.
 2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
  1. Konkurs wygrywają osoby, które przesłały SMS-em poprawne hasło,  zgodnie z zasadami opisanymi na profilu społecznościowym FB  „Przeglądu Piaseczyńskiego”
  2. Zwycięzcy  nagród będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy, nie później niż do końca dnia, w którym konkurs jest organizowany. Nagrody – wejściówki na pokaz kaskaderski odbierane są w dniu organizowanej imprezy tj. 19 lipca 2020 r. przed wejściem na imprezę na podstawie podania imienia i nazwiska.
  3. Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  5. Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy regulamin jest jawny. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Gazety oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje  się  odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię