Tym razem szkoły

Po licznych inwestycjach drogowych w latach ubiegłych obecnie powiat zajmie się głównie modernizacją szkół.

Skonstruowany w oparciu o zakładane na poziomie 224 mln złotych dochody budżet powiatu obciąży w 2017 roku wynoszące aż 43 mln złotych „janosikowe” (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,7 mln zł). Mimo to po raz kolejny wzrosła pula przeznaczona na inwestycje.
Ogółem powiat zamierza wydać 220 milionów złotych, czyli podobnie jak przed rokiem samorząd zakłada blisko 4 mln złotych nadwyżki budżetowej, która ma zostać przeznaczona na spłatę długu publicznego.
– To budżet realny – podsumował starosta Wojciech Ołdakowski – taki, który jesteśmy w stanie dopiąć i który jesteśmy w stanie wykonać.
W tegorocznym budżecie największe środki zostały przeznaczone na oświatę – powiatowi podlegają szkoły ponadgimnazjalne oraz specjalne, na które w sumie wydanych zostanie ponad 70 mln złotych. Kolejna duża pozycja to zadania z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wliczając w to koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych – 43,6 mln złotych.
Przez ostatnie dwa lata starostwo zrealizowało sporo inwestycji drogowych. Rozpoczęły się też zadania związane z remontami i rozbudową szkół. W 2017 to oświata będzie głównym beneficjentem budżetu inwestycyjnego. Spośród 28 zadań na łączna kwotę 26 mln złotych blisko połowa zostanie wydana na placówki oświatowe. Warto podkreślić, że samorząd pozyskał aż 8,5 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje. Najkosztowniejsza będzie kontynuacja rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej – w 2017 powiat wyda na tę inwestycję 5,5 mln złotych. Z kolei 3 miliony złotych mają zostać wydane na przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej oraz termomodernizację budynku LO przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie. W 2017 roku zakończyć się ma również termomodernizacja budynku RCKU w Piasecznie (2,5 mln złotych). Powiat będzie też kontynuował rozbudowę i termomodernizację budynku przy ul. Czajewicza, zajmowanego wcześniej przez Urząd Skarbowy (3,65 mln zł) i zakończy przebudowę siedziby starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 (2 mln zł).
Na 2017 nie zaplanowano żadnego nowego zadania drogowego. Na kontynuację lub zakończenie trwających inwestycji komunikacyjnych samorząd wyda 7,5 mln złotych.
Tegoroczna sesja budżetowa w radzie powiatu przebiegła wyjątkowo sprawnie i spokojnie. Po raz kolejny swoje niezadowolenie z powodu pomijania gminy Tarczyn podczas projektowania budżetu wyraziła radna Joanna Pająkiewicz. Większość członków rady przyjęła jednak projekt ze zrozumieniem i nadzieją, że podobnie jak w dwóch ubiegłych latach uda się w trakcie roku wprowadzić nowe zadania dzięki zaoszczędzeniu pieniędzy lub zdobyciu kolejnych środków zewnętrznych na powiatowe inwestycje.
Budżet przyjęto 23 głosami za, przy jednym przeciw (Joanna Pająkiewicz) oraz trzech wstrzymujących się.