Tu zaszła zmiana- ul. Kościelna

0
977

Prezentujemy kolejne zdjęcia w cyklu „Tu zaszła zmiana”. Tym razem uwiecznione zmiany na ul.Kościelnej.

Ulica Kościelna, to jedna z najstarszych ulic w Piasecznie. Miejsce niezwykle interesujące, bogate w anegdoty historyczne sięgające wieku XVI i czasów Jagiellonów, bo przecież piaseczyński murowany kościół pochodzi z połowy XVI w. Jakimi zabudowaniami zapełniono obszar wokół kościoła? Plan Piaseczna z 1780 r. – czyli „Mapa geometryczna miasta Piaseczno”, sporządzona przez geometrę przysięgłego Antoniego Bojanowicza, na której jest pałac saski, Dom Starosty i kościół – pokazuje budynki wokół kościoła, ale nie ma pewności co do tego, jakie funkcje pełniły. W opisach historycznych czytamy o kilku budynkach ważnych dla miasta, stojących tuż przy kościele: szkole, szpitalu, domu wójta. W lustracji z 1603 roku możemy przeczytać o budynkach wokół kościoła: „W czasie wizyty Goślickiego w roku 1603 dom szkolny zawierał w sobie dwie izby, jedną przeznaczoną na szkołę, w drugiej mieszkał rektor. Dochód tego był taki: pobierał dziesięcinę z ról szlachty zagrodowej w Skolimowie, dziesięcinę od młynarza w Piasecznie i dziesięcinę z Jastrzębia od wójtów (de agris advocatorum). Nadto proboszcz dawał mu
z swoich dochodów 16 ówczesnych złotych według dawnego zwyczaju”. W dwadzieścia kilka lat później, to jest w roku 1630 podczas wizyty biskupa poznańskiego Macieja Łubieńskiego szkoła była zaniedbana, dom szkolny bez dachu, nie było rektora.

Prezentujemy kolejne zdjęcia w cyklu „Tu zaszła zmiana”. Tym razem uwiecznione zmiany na ul.Kościelnej
Fot.Jacek Mrówczyński

Podczas wspomnianej tu wizyty biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego w roku 1603 w Piasecznie znajdował się też szpital „świeżo wystawiony w miejsce spalonego”. Uposażenie jego było bardzo szczupłe, posiadał bowiem tylko dwa ogrody i pusty plac w mieście. Ubodzy mieli w nim przytułek i utrzymywali się z jałmużny. W XVII wieku uposażył ten szpital Raciborski. Tyle na temat budynków wokół kościoła w XVI i XVII wieku. Starsi mieszkańcy Piaseczna jeszcze pamiętają drewniany budynek starej organistówki, w której odbywały się lekcje religii w czasach, gdy ten przedmiot nie był wykładany w szkołach. Poznikały stare drewniane domy, w prezentowanym na zdjęciu obszarze, jedne spłonęły w pożarach miasta, inne zostały rozebrane. Ulica Kościelna zmieniła swoje oblicze. Na pewno zdobi ją stylowy dom (jeszcze nowy) z urokliwą kwiaciarnią.

Prezentujemy kolejne zdjęcia w cyklu „Tu zaszła zmiana”. Tym razem uwiecznione zmiany na ul.Kościelnej
Fot.M.Szturomska

Czytaj także: Tu zaszła zmiana – wiadukt w Al. Kalin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię