Targowisko zostaje

0
788

Jeden z przedwyborczych planów burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego właśnie został zrealizowany. Radni poparli pomysł pozostawienia miejskiego targowiska przy ul. Mariańskiej.

Gmina przymierzała się do budowy nowego, „ucywilizowanego” targowiska przy ul. Zakalwaria od wielu lat. W 2012 roku powstał projekt tego przedsięwzięcia, ale wciąż brakowało środków na jego realizację. W 2017 roku gmina otrzymała na to zadanie dotację w wysokości miliona złotych. Niestety oferty złożone w przetargu na budowę targowiska znacząco przekraczały środki i przetarg unieważniono. Podobnie stało się w 2018 roku.

W trakcie kampanii wyborczej Arkadiusz Strzyżewski rozmawiał na targu przy ulicy Mariańskiej z klientami i sprzedawcami na temat preferowanej przez nich lokalizacji dla miejskiego targowiska. Z przeprowadzonej pod koniec października 2018 roku ankiety wynikało, że większość ze 102 osób, które wyraziły swoje zdanie, chciałby utrzymania obecnej lokalizacji (59,8%). Tylko 9,8% wolałoby robić zakupy w nowym miejscu, czyli przy ulicy Zakalwaria. Dla reszty lokalizacja nie miała znaczenia. Dla wszystkich za to istotna była poprawa warunków.

Temat powrócił w ostatnim tygodniu. We wtorek 26 marca gmina zorganizowała konsultacje społeczne w tej sprawie, a już następnego dnia podczas sesji Rady Gminy miała zapaść decyzja o pozostawieniu targowiska w obecnej lokalizacji.

Na tę zbieżność dat zwróciła uwagę podczas sesji radna Aleksandra Fedynicz-Komosa.

– Nie wiem po co konsultacje, skoro przygotowany jest już projekt uchwały – mówiła. – Poza tym należy sobie zdawać sprawę z tego, że jednocześnie rezygnujemy z miliona złotych dotacji. I na dodatek stworzymy kolejny zabetonowany plac w centrum miasta.

Burmistrz Strzyżewski podkreślił, że konsultacje miały tylko sprawdzić, którą lokalizację preferują mieszkańcy. A większość z obecnych na nich mieszkańców również opowiedziała się za pozostawieniem targowiska na ul. Mariańskiej.

– O tym, jak to targowisko ma wyglądać, będziemy mogli rozmawiać po podjęciu przez radę decyzji – zaznaczył. I zadeklarował podjęcie konsultacji również w sprawie zagospodarowania targu. – Targowisko jest dla mieszkańców. Oni nie chcą jego przenoszenia i to jest główny powód, dla którego rekomenduję pozostawienie go w dotychczasowym miejscu – podkreślił Strzyżewski.

Ostatecznie radni przegłosowali całą uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym rezygnację z realizacji inwestycji budowy targowiska w okolicach cmentarza. Za było 12 osób, 6 przeciw a 3 wstrzymały się od głosu.

Kiedy i w jaki sposób zostanie zagospodarowane targowisko przy ul. Mariańskiej, na razie nie wiadomo. Planów na zagospodarowanie gminnej działki przy ul. Zakalwaria również nie ma.