Targowisko za trzy lata

0
1106

Gmina otrzymała milion złotych dotacji na budowę targowiska, którego na razie w planach inwestycyjnych nie ujawniała.

Z pewnym zaskoczeniem zobaczyliśmy na liście projektów, które uzyskały dotacje do budowy lub modernizacji targowisk, gminę Lesznowola. Wnioski o dofinansowanie bowiem należało złożyć pod koniec ubiegłego roku. Tymczasem ani w budżecie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy takiego zadania nie ma. Informacja o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski dotacji w ramach projektu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiła się pod koniec kwietnia.

– Jeśli chodzi o brak zapisów w WPF, to na sesji 21 maja br. Rada Gminy będzie procedować zmiany w WPF w celu wprowadzenia tego zadania – poinformowała nas kierownik Biura Promocji UG Agnieszka Adamus.

Całkowity koszt budowy nowego targowiska, którego do tej pory gmina Lesznowola nie posiadała, ma wynieść około 2 mln złotych. Dofinansowanie wynosi dokładnie 999 992 zł. Zgodnie z zapisami w projekcie uchwały, plac handlowy miałby zostać oddany do użytku dopiero w 2023 roku. Taki zresztą jest wymóg dofinansowania – inwestycja ma się zakończyć do połowy 2023 r. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie, plac targowy ma powstać na gruntach gminnych, ale nie zapadła jeszcze decyzja o jego lokalizacji.

– W najbliższym czasie komisje merytoryczne Rady Gminy zdecydują o ostatecznej lokalizacji tego przedsięwzięcia – mówi Agnieszka Adamus. To wydaje się interesujące, bo we wniosku o dotację należało wskazać dokładną lokalizację inwestycji, z numerami działek oraz informacją o obowiązującym planie miejscowym lub warunkach zabudowy, jeśli w danym obszarze nie ma obowiązującego planu. Niewykluczone, że podczas sesji w dniu 21 maja władze gminy ujawnią jakieś szczegóły dotyczące tej inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię