Targowisko śmietnisko

W dni targowe, kiedy kupców już nie ma, targowisko jest obrazem nędzy i rozpaczy. Przypomina raczej wysypisko śmieci niż miejsce, na którym przed chwilą klienci zaopatrywali się w jedzenie.

 

– Pani przyjedzie o 13.00 w piątek. To jest wtedy totalny śmietnik. Oni zostawiają wszystko, nawet czyszczą sobie samochody, bo w sobotę w Konstancinie jest targ – powiedział nam jeden z mieszkańców Piaseczna.
Faktycznie zarówno we wtorek, jak i w piątek, kiedy nie ma już klientów, a kupcy odjeżdżają, targowisko przykrywają śmieci. Można tu znaleźć wszystko, wieszaki, resztki jedzenia, kartony, plastikowe torby. Po placu chodzą ludzie i wybierają wieszaki, pasą się ptaki. Pracownicy targu to sprzątają, następnego dnia jest już czysto, ale problem w tym, że nie oni powinni to robić.
– Sprzątanie targowiska leży w zakresie obowiązków pracowników targowiska, zatrudnionych w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych UMiG Piaseczno. Niemniej jednak za pozostawione na placu targowym śmieci odpowiadają kupcy – są to pozostałości po sprzedawanych towarach i stanowią ich własność – tłumaczy nam Wydział UTP.
Część zapytanych we wtorek kupców, twierdzi, że ponosi opłatę za handlowanie, więc zostawiają swoje śmieci, bo ktoś odpowiada za utrzymanie porządku na targu.
– Opłacie targowej podlega sprzedaż na targowisku, wniesienie tej opłaty nie upoważnia handlujących do pozostawiania nieporządku i śmieci na stanowiskach, na których handlują – tłumaczy Wydział UTP. – W dni targowe kupcy mają nieograniczony dostęp do kontenerów na śmieci – są one na bieżąco opróżniane. Handlujący na tym terenie powinni utrzymywać porządek i usuwać wytworzone odpady, kartony itp.
Problem jednak pozostaje. Urząd uważa, że zostanie on rozwiązany po przebudowie targowiska.
– Definitywne rozwiązanie problemu zostawianych śmieci będzie możliwe po przeprowadzeniu planowanego remontu Targowiska Miejskiego, co łączyć się będzie najprawdopodobniej z zawarciem umów dzierżawy na poszczególne stanowiska i w umowach tych będzie można doprecyzować prawa i obowiązki handlujących. Uchwalenie nowego regulaminu targowiska będzie połączone z terminem remontu, tak by udało się wejść na „nowe” targowisko wraz z nowym regulaminem – odpowiada Wydział UTP.