Tajny raport CIA

259

Prezes TOnZ Piotr Rytko, szukając archiwalnych informacji na temat jednostek wojskowych, trafił na odtajniony w 2003 roku raport CIA o jednostce w Górze Kalwarii.

Piotr Rytko, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oddział w Czersku,  na bieżąco prowadzi w archiwach, dotyczącą jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie w Górze Kalwarii.

– Na razie praktycznie zakończyły się kwerendy dotyczące 1. Pułku Artylerii Legionów Polskich oraz 1. Pułku Artylerii Najcięższej. Trwa zbieranie materiałów o Dywizjonach Artylerii Konnej. Jako że to proces ciągły, szukam praktycznie wszystkiego, co związane jest z jednostkami, które zlokalizowane były w naszych koszarach. Aczkolwiek głównie w latach 1916-1945 – mówi nam Piotr Rytko.

W Górze Kalwarii stacjonował również Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), formacja powołana uchwałą Krajowej Rady Narodowej w 1945 roku.

– Kwerendy KBW nie zaczynałem, chociaż w IPN przeglądałem zbiór katalogowy dotyczący KBW w Górze Kalwarii. To przy okazji poszukiwania rozkazu wydanego przez dowódcę tej jednostki dotyczącego rozebrania pomnika Józefa Piłsudskiego – mówi nam Piotr Rytko.

Szukając materiałów na temat innych jednostek, Rytko przypadkowo trafił na tajny (do 2003 roku) raport Centralnej Agencji Wywiadowczej USA z 1949 r.

Oznacza on, że amerykańskie służby w trakcie tzw. „zimnej wojny” bardzo interesowały się polską jednostką bezpieczeństwa wewnętrznego, jaką było KBW.