Szykuje się kolejna podwyżka

0
1190

Wchodzące w życie od 1 kwietnia stawki za odbiór śmieci najprawdopodobniej jeszcze wzrosną i to w najbliższej przyszłości.

Nowe, wyższe o 25% od dotychczasowych stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zostały przez radnych uchwalone pod koniec stycznia. Kwota 4 zł/m3 wody w przypadku odpadów segregowanych oraz 8 zł/m3 wody w przypadku zmieszanych, była efektem długiej dyskusji. Podwyżka została uzasadniona koniecznością zbilansowania kosztów zawartej  rok wcześniej umowy z PUK Piaseczno.

– Podwyżka jest niewielka w stosunku do innych gmin, co zawdzięczamy poczynionym oszczędnościom – podkreślała wówczas zastępca wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska. Niestety okazuje się, że również Lesznowolę dotkną kłopoty związane z rynkiem śmieciowym i to wcześniej niż można było się spodziewać. Wójt gminy Maria Joalanta Batycka-Wąsik poinformowała radnych, że do gminy wpłynęło pismo od prezesa PUK Piaseczno z żądaniem podwyżki ryczałtowej kwoty, którą gmina wnosi co miesiąc do przedsiębiorstwa. Podwyżka miałaby wynieść blisko 100%; obecnie gmina płaci 486 tys. zł miesięcznie, a zgodnie z oczekiwaniami PUK Piaseczno od kwietnia do końca roku stawka miałaby wynieść  937,5 tys. złotych. Jak podkreśliła wójt, od kwietnia zmiana ta nie zostanie wprowadzona, bo jest na to zbyt mało czasu, ale sytuacja wymaga zbadania i namysłu.

– Proponuję spotkać się na połączonych komisjach z prezesem firmy i wysłuchać jego argumentów – mówiła Batycka-Wąsik podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki 12 marca. – Mamy dwa wyjścia, oba niezbyt satysfakcjonujące – negocjować warunki z prezesem spółki PUK albo szykować się do nowego przetargu – zaznaczyła. Istnieje bowiem ryzyko, że w przypadku odmowy spełnienia żądań finansowych, firma zerwie umowę, podobnie jak to miało miejsce niedawno w gminie Konstancin-Jeziorna.

Władze gminy czeka więc niełatwe zadanie znalezienia rozwiązania, które zabezpieczy realizację zadania odbioru śmieci od mieszkańców i nie zmusi ich do wnoszenia zbyt wysokich opłat. Spotkanie radnych z przedstawicielem spółki komunalnej z Piaseczna miałoby się odbyć w przyszłym tygodniu. Przy okazji brane są pod uwagę nowe rozwiązania dotyczące częstotliwości odbioru odpadów czy zmiany zasad odbioru tzw. odpadów zielonych, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na obniżenie kosztów gospodarki odpadami.