Sztuka planowania

194

Zgodnie z prawem od tego roku budżetowego gminy mają obowiązek publikowania Planów Zamówień Publicznych – z określeniem terminu ich ogłoszenia oraz szacowanych kosztów realizacji zadań.

Ubiegłoroczna zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych to kolejne dostosowanie do wymogów unijnych. Zgodnie z art. 13a powyższej ustawy wszystkie jednostki, które wydatkują pieniądze publiczne i zobowiązane są do stosowania się do przepisów ustawy PZP, mają obowiązek w ciągu 30 dni od zatwierdzenia budżetu lub planu finansowego opublikować na stronie internetowej Plan Zamówień Publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego przepisy te obowiązują od początku 2017 roku. W rejestrze takim muszą się znaleźć wszystkie zamówienia, których wartość przekracza równowartość 30 tys. euro, niezależnie od trybu, w jakim przeprowadzone ma być postępowanie (konkurs, przetarg itd.).
Obok informacji czego ma dotyczyć dane zamówienie, powinny się znaleźć dane dotyczące szacunkowej wartości, sposobu prowadzenia postępowania oraz planowanego terminu jego ogłoszenia. Tutaj ustawodawca dopuszcza zarówno podanie terminu miesięcznego, jak i kwartalnego.

Ułatwienie dla wykonawców i urzędników
Przepisy te niewątpliwie stanowią duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby złożyć oferty na konkretne postępowania i mogą się zorientować, kiedy i gdzie interesujące ich oferty mogą się pojawić. Jest to jednak istotna pomoc przy planowaniu zadań na rok budżetowy. Wymusza to na urzędnikach przemyślenie terminarza już na samym początku roku. O takie rozwiązanie apelował podczas uchwalania budżetu dla gminy Piaseczno na 2017 rok przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Antoni Rosłon:
– Już na początku 2017 roku należy wdrożyć procedury związane z wyborem wykonawców na poszczególne zadania, tak aby wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego nasi inspektorzy budowlani przebywali na terenach związanych z budową, a nie zajmowali się papierologią związaną z wyborem wykonawców.
Plan to jedno, ale realizacja już niekoniecznie przebiega zgodnie z nim. W Piasecznie np. na styczeń zaplanowano ogłoszenie 3 przetargów: na modernizację przedszkola nr 1 przy ul. Kauna, modernizację budynków i terenu kolejki wąskotorowej oraz modernizację budynku przy ul. Nadarzyńskiej 1. Jak poinformował nas w ubiegłym tygodniu Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Piotr Borkowski do jego wydziału trafiło tylko zamówienie dotyczące przedszkola, ale jeszcze nie zostało opublikowane.
Jedyną jednostką samorządową naszego powiatu, która jeszcze nie zamieściła informacji o swoich planach, jest Prażmów, który ma to zamiar zrobić w najbliższym czasie.