Szkoła nareszcie działa

0
489

W tym roku szkolnym młodzi pacjenci Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie będą mogli wreszcie realizować obowiązek szkolny na terenie szpitala.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie działa od sierpnia 2018 roku. W ramach środków pochodzących z NFZ udzielane są tu świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodzin. Młodzi pacjenci w wieku 14-18 lat objęci są profesjonalną opieką lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów oraz psychologów, a także opieką pielęgniarską. Nowa placówka była bardzo potrzebna w związku z dramatyczną sytuacją psychiatrii dziecięcej w Polsce, a zwłaszcza na Mazowszu. W szpitalu może być równocześnie leczonych nawet 40 młodych pacjentów. Problem polegał na tym, że przebywający zwykle na oddziale nawet kilkanaście tygodni uczniowie przerywali wówczas naukę. Jeśli dodamy do tego ewentualne hospitalizacje w innych ośrodkach czy dłuższe zwolnienia lekarskie, młodym ludziom groziła dodatkowo konieczność nadrabiania ogromnych zaległości w szkole czy nawet powtarzania roku. Zdarzało się, że z tego względu rodzice decydowali o przerwaniu leczenia. Prowadząca konstanciński szpital Spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój podejmowała starania o otwarcie przyszpitalnej szkoły.

– Decyzja w tej sprawie należała do marszałka województwa – poinformował nas Robert Moskwa, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój. – Próby szukania różnych rozwiązań problemu braku szkoły w naszym oddziale trwały długo, ale udało się i od 1 września młodzi pacjenci oddziału psychiatrycznego mają zapewnioną pełną opiekę nie tylko medyczną, ale i edukacyjną. Przy szpitalu zaczął bowiem działać Zespół Szkół Specjalnych zapewniający naukę w szkole podstawowej oraz liceum.