Sześć milionów na zabytki

0
75

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane regionalnych zabytków. Wnioski można składać do 27 lutego.

Pieniądze z budżetu Mazowsza można pozyskać na zabytkowe obiekty, takie jak kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, wiekowe klasztory oraz unikatowe dzwonnice. Do podziału w tym roku jest tyle samo środków, co w poprzednim, czyli 6 mln zł.

– W 2020 roku ponownie wspieramy rewitalizacje mazowieckich zabytków. Nasz region pełen jest cennych na skalę światową obiektów. Dla świątyń, kamienic czy pałaców to często ostatnia deska ratunku. Środki w wysokości 6 mln zł pozwolą tchnąć w nie nowe życie – podkreśla marszałek województwa Adam Struzik.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, o dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem zabytku wpisanego do rejestru lub ma taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Maksymalna kwota, o jaką można wnioskować, to 200 tys. zł. Dotacja może być udzielona na zabytki wpisane do rejestru, znajdujące się na terenie województwa i dostępne publicznie. Przy składaniu wniosku trzeba wykazać ich znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców regionu.

Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku

– Program wsparcia naszych mazowieckich zabytków wpisał się już na stałe w nasze coroczne działania, a efekty przyznanych do tej pory dotacji widać już na całym Mazowszu. Zainteresowanie wsparciem jest ogromne, a to pokazuje, że wspólnie chcemy opiekować się naszym dziedzictwem kulturowym – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Za środki z dotacji będzie można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Pod warunkiem, że stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Można również ubiegać się o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. W ramach dotacji można również kupić i zamontować instalacje przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe, odgromowe lub wykonanać izolację przeciwwilgociową. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.