Strategia na unijne fundusze

250

Samorządy metropolii warszawskiej podpisały nowe porozumienie o współpracy. Trwają prace nad wspólnym planem strategicznym.

 

Wraz z nowym rokiem nastąpił formalny podział Mazowsza. Od tego dnia województwo jest podzielone na dwie jednostki statystyczne. Ma to na celu pomoc biedniejszym regionom województwa w staraniach o dotacje unijne po 2020 r.

Podział stał się koniecznością, ponieważ bogaty region metropolii warszawskiej mocno zawyżał statystyki finansowe całego województwa. Natomiast południowe i północne powiaty, np. powiat szydłowiecki, to bardzo biedne tereny. Z szacunków ministerstwa rozwoju wynika nawet, że część Mazowsza, odłączona od Warszawy i okolic, gdzie PKB wynosi 60% średniej unijnej, znajduje się w grupie najsłabszych gospodarczo regionów Unii.

Tym samym jednak po podziale statystyki naszego regionu, czyli stolicy oraz 9 powiatów wokół niej, nie napawają optymizmem na perspektywę otrzymywania większych funduszy z Unii Europejskiej. Według tych samych szacunków ministerstwa rozwoju wynika, że PKB na mieszkańca Warszawy i okolicznych powiatów przekroczy 147 procent średniej unijnej.

Stąd tak ważne jest, aby samorządy metropolii wspólnie opracowały „Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 r.”, który będzie określał kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych.

– M.st. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny”, budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+ – informuje warszawski Urząd Miasta.

Samorządowcy podpisali  „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), obejmując 40 samorządów. W wyniku tej współpracy mają powstać m.in. ścieżki rowerowe łączące Piaseczno, Konstancin-Jeziornę oraz Górę Kalwarię.

– Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.