Strajk oświaty w piątek

W piątek w całej Polsce odbędzie się strajk nauczycieli przeciwko reformie oświaty. W naszym powiecie strajkują placówki w Piasecznie, Górze Kalwarii oraz Konstancinie-Jeziornie. Które?
Nauczyciele będą strajkować przeciwko wprowadzeniu reformy oświaty przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską. Reforma zakłada wygaszanie gimnazjów, a od września br. przywrócenie 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów i 5-letnich techników, natomiast w miejsce szkół zawodowych mają powstać dwustopniowe szkoły branżowe.
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce strajkiem zatrzymać reformę. ZNP uważa bowiem, że wprowadzi ona ogromny chaos w funkcjonowanie polskiego systemu oświaty.
Na terenie Gminy Piaseczno do strajku przystąpiły: przedszkola nr 4, nr 8, nr 10 i nr 11 na terenie Piaseczna, Gimnazjum nr 2, SP nr 2, SP nr 5, ZSP w Piasecznie (szkoła w Gołkowie), ZSP w Zalesiu Górnym, ZSP w Józefosławiu, ZSP w Złotokłosie oraz ZSP w Chylicach.
– Uczniowie, którzy przyjdą do tych placówek w dniu strajku będą mieć zapewnioną opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach tych nie będą podawane posiłki oraz nie będzie funkcjonował gimbus – informuje Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. – Strajk w placówkach oświatowych będzie trwał w godzinach pracy szkoły, a jego organizatorem na terenie Gminy Piaseczno jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Piasecznie – dodaje.
Na liście placówek przystępujących do strajku, którą przekazał nam ZNP z Piaseczna są również inne szkoły, m.in. ZSS w Łbiskach oraz SOSW przy Szpitalnej.
W Górze Kalwarii strajkować będzie Zespół Szkół Publicznych w Coniewie.
W Konstancinie-Jeziornie strajk odbędzie się w ZSP nr 3, ZSP nr 2, ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4 w Słomczynie.
Do strajku nie przystąpiły placówki w Tarczynie, Prażmowie oraz w Lesznowoli.
Rodzice powinni jednak potwierdzić telefonicznie w danej placówce formę strajku, ponieważ niektóre przystąpią do strajku wyłącznie poprzez oflagowanie.