Stołówka i areszt znalazły dzierżawcę?

274

Na początku miesiąca przeprowadzono przetarg na kolejne powojskowe nieruchomości w Górze Kalwarii.
Budynek starego aresztu oraz stołówki w Górze Kalwarii przy ulicy Dominikańskiej straszą od lat, choć jest to centrum miasta.
Miejscowy plan zagospodarowania zezwala w tym miejscu na tereny zabudowy usługowej – usługi o charakterze centrotwórczym w zabudowie śródmiejskiej: usługi publiczne, usługi kultury (kino, sale widowiskowe, teatr, galerie sztuki, muzea), usługi handlu detalicznego, usługi gastronomii, usługi turystyki (hotele, motele) i zamieszkania zbiorowego, gabinety odnowy biologicznej typu SPA, gabinety kosmetyczne, przychodnie lekarskie, obiekty o charakterze szpitalnym i innym.
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego poinformował, że 8 lipca przeprowadzono przetarg ustny na dzierżawę tych nieruchomości.
Działkę nr 37/28 o pow. 0,2276 ha i działkę nr 37/29 o pow. 0,6366 ha, w obrębie 1-02, zabudowaną 2 budynkami o pow. użytkowej 1828 m2 i 165 m kw., wydzierżawić ma Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Spółka z o.o. z Góry Kalwarii. Roczny czynsz wynosić będzie 50 500 zł. Fabryka była jedynym uczestnikiem, który w terminie wpłacił wadium.
Co powstanie w miejscu stołówki i aresztu dowiemy się niebawem. Podpisanie umowy między Polsportem a Powiatem nastąpić ma pod koniec miesiąca.