Śmieciowa rewolucja od stycznia

0
1024

Od stycznia mieszkańców Lesznowoli czekają zmiany w gospodarce odpadami. Ceny na razie pozostaną bez zmian.

Lesznowola jako ostatnia na terenie powiatu wprowadza zmiany związane z obowiązkiem segregacji odpadów. Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy musza segregować śmieci, a jeśli zadania tego nie będą właściwie realizować, grozi im czterokrotnie wyższa opłata karna za odbiór odpadów. Zmiany dotyczyć będą również częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji. Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej i letniskowej będą odbierane raz w tygodniu w okresie od początku kwietnia do końca listopada oraz raz na dwa tygodnie przez pozostałe miesiące. W zabudowie wielorodzinnej śmieci zmieszane będą odbierane dwa razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada i raz w tygodniu w pozostałych miesiącach. Rzadziej odbierany będzie również papier – w budynkach wielorodzinnych raz na dwa tygodnie, w jednorodzinnych – raz w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane dwa razy w roku niezależnie od rodzaju zabudowy. Częstotliwość odbioru pozostałych frakcji odpadów komunalnych nie ulega zmianie.

Cena na razie bez zmian

O podwyżce na razie nie było mowy. Stawka 11,85 zł za m3 wody, która obowiązuje obecnie za odbiór odpadów w gminie Lesznowola, jest już bliska stawce maksymalnej. Zgodnie z danymi GUS obecnie maksymalna kwota w przypadku opłaty liczonej od m3 wody wynosi 12,73 zł. Teoretycznie gospodarka odpadami ma się samofinansować, ale w praktyce, jeśli wpływy z opłat nie wystarczą na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, gminy muszą dokładać środki z budżetu. Czy gmina będzie sięgać głębiej do kieszeni mieszkańców? To zależy głównie od wyników przetargu.

Lesznowola rozdzieliła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Wyłączyła z systemu nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza. W tym wypadku przedsiębiorcy muszą zawrzeć umowy z wybraną przez siebie firmą do 1 stycznia 2021 roku.

Kilka przetargów na śmieci

Osobny przetarg ogłoszono na odbiór śmieci z terenu placówek oświatowych, sportowych, ośrodków kultury, bibliotek czy urzędu gminy. Wygrała go firma Jarper, która zrealizuje usługę w ciągu najbliższych dwóch lat za kwotę 2 mln zł. Na rozstrzygnięcie czeka przetarg dotyczący opróżniania koszy ulicznych. Do tego zadania zgłosiły się Remondis (nieco powyżej 560 tys. zł za rok) oraz Jarper (ponad 1,1 mln zł za rok).

PSZOK nadal będzie prowadził Jarper. Gmina za dwa lata zapłaci firmie 1,3 mln zł.

W ubiegłym tygodniu gmina rozstrzygnęła też drugi przetarg na zagospodarowanie odpadów. Oferty, podobnie jak w pierwszym postępowaniu, złożyły firmy Hetman i Lekaro. Hetman zaproponował cenę o niespełna 200 tys. złotych niższą i to z nim gmina podpisze umowę. Zagospodarowanie odpadów ma kosztować gminę 16,5 mln zł do końca 2022 r.

We wtorek 15 grudnia otwarte zostały oferty na odbiór odpadów w ciągu najbliższych dwóch lat. Zgłosiły się trzy firmy – oprócz lokalnego Jarpera, konsorcjum firm z Ostrołęki (RDF i MPK PURE HOME) i PreZero Service Wschód z Radomia. Najniższą ofertę w wysokości 8,6 mln zł złożyła firma z Radomia, a najwyższą ostrołęckie konsorcjum – 10,5 mln zł. Jarper jest gotów odbierać śmieci od mieszkańców za kwotę 9,6 mln złotych, ale w przeciwieństwie do konkurencji zadeklarował wykonywanie usługi aż 8 samochodami spełniającymi normę emisji spalin EURO 6 (konkurenci oferują po 5 pojazdów).

– Teraz oferty będą podlegać analizie formalnej i merytorycznej – powiedział nam zastępca wójta Marcin Kania. Zakładany przez gminę budżet na odbiór śmieci od mieszkańców to 6,7 mln zł. Tym samym wszystkie oferty znacząco go przekraczają. A czas na wyłonienie odbiorcy odpadów gmina ma do końca roku.

Czytaj także: Dwie placówki w powiecie będą szczepić na COVID-19

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię