Śmieci nie zasypią uzdrowiska

231

Gmina podpisała aneks do umowy z firmą Lekaro, która będzie odbierać odpady od mieszkańców według starego harmonogramu.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk porozumiał się z firmą Lekaro, która przed miesiącem zapowiedziała zakończenie świadczenia usług dla gminy z końcem lutego.

– Po długich i trudnych negocjacjach udało nam się osiągnąć ryczałtową kwotę blisko 700 tys. złotych miesięcznie – poinformował nas Kazimierz Jańczuk. To o 300 tys. złotych mniej niż żądania, które postawiło gminie Lekaro w połowie stycznia.

Firma będzie odbierać odpady z terenu gminy Konstancin-Jeziorna do końca lipca. W tym okresie będzie obowiązywał dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów. Utrzymane zostają również obowiązujące obecnie stawki 15 zł za odpady zbierane selektywnie i 26 zł za zmieszane.

Decyzje dotyczące przyszłej gospodarki odpadami, czyli wytyczne do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, radni podejmą na najbliższej sesji, we wtorek 5 marca.