Słupki na Warszawskiej

0
929

Na chodniku przy ulicy Warszawskiej zostały zamontowane słupki uniemożliwiające parkowanie samochodów.

Słupki zamontowano na chodniku przed nową siedzibą Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych. Gmina szacuje, że po przeniesieniu do nowej siedziby kolejnych wydziałów, ruch pieszy w tym miejscu znacznie się zwiększy. Dlatego zdecydowano o zablokowaniu tej przestrzeni dla parkujących auta na rzecz bezpiecznego przejścia. Warto zaznaczyć, że nieznacznie zmniejszyło to liczbę bezpłatnych miejsc parkingowych w centrum miasta.

– Zgodnie z projektem organizacji ruchu zostaje wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju na wyznaczonym chodniku. – tłumaczy Główny Specjalista ds. Inżynierii Ruchu. – W związku z powyższym poprzez wygrodzenie słupkami zostanie wykluczona możliwość nielegalnego zatrzymania i postoju na całej długości budynku.