Skoordynowana pomoc

0
193

Gmina Piaseczno będzie koordynować akcje pomocowe dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i objętych kwarantanną. Został również uruchomiony mobilny punkt pomocy psychologicznej.

Ogłoszony przed weekendem stan zagrożenia epidemicznego stawia przed gminą i jej instytucjami duże wyzwania.

– Z pewnością osób zarażonych będzie przybywać, a mamy już potwierdzony przypadek w naszej gminie – mówi Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna. – Dlatego rąk do pomocy będzie potrzebnych coraz więcej. Bardzo doceniamy wszystkie indywidualne inicjatywy i akcje pomocowe, uważamy jednak, że ze względów bezpieczeństwa powinny być one skoordynowane.

Autoryzowane wsparcie

Organizatorem i koordynatorem działań pomocowych, również tych, których podejmą się wolontariusze, ma być Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
– Zachęcamy osoby i grupy, które chcą nieść pomoc, aby dołączyły od strony organizacyjnej do tych działań. Po pierwsze akcja pomocowa, będzie autoryzowana przez urząd, co uwiarygodni ją w oczach odbiorców, a niestety zostały już odnotowane na naszym terenie próby naciągania osób starszych ze strony oszustów – przekonuje burmistrz Putkiewicz. – Po drugie możliwe będzie scentralizowanie zakupów oraz wydawania paczek, dzięki czemu wolontariusze nie będą narażani na samodzielne zakupy i stanie w kolejkach.

Wolontariusze mile widziani

Zostały wyodrębnione cztery grupy wymagające wsparcia. Pierwsza grupa to osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. Są to osoby zdrowe, które jednak ze względów bezpieczeństwa nie powinny opuszczać mieszkań.

Zgodnie z przewidywaniami, na ten moment będzie to największa grupa wymagająca wsparcia technicznego. Sołtysi, radni, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych proszeni są o zgłaszanie takich osób bezpośrednio do MGOPS pod specjalnie uruchomione numer telefonów: 797 245 057 lub 797 932 345.
– Do wsparcia tej grupy zgłosili się już harcerze, ale rąk do pomocy nigdy za mało, dlatego uruchomiliśmy drugi numer dedykowany wolontariuszom, którzy są gotowi do pomocy – informuje Hanna Kułakowska-Michalak, pierwszy zastępca burmistrza Piaseczna. – Każda pomoc, także sąsiedzka jest oczywiście miłe widziana, ale pamiętajmy, żeby pomagać w sposób bezpieczny dla obu stron. Wolontariusze indywidualnie mogą się zgłaszać dzwoniąc pod numer 797 245 040.

Również wsparcie psychologiczne

Druga grupa to osoby przebywające decyzją sanepidu na kwarantannie domowej. Z tymi osobami i rodzinami MGOPS jest w stałym kontakcie i zna ich potrzeby. Został już uruchomiony specjalny numer telefonu dla nich. Grupa ta jest pod stałą opieką MGOPS, jak również innych dedykowanych służb zgodnie z opracowaną procedurą.

Grupa trzecia to osoby starsze lub przewlekle chore, którymi pracownicy MGOPS i PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej) zajmują się na co dzień. Ta grupa pozostaje pod opieką odpowiednich służb, jak również jest pod stałą obserwacją pracowników pomocy społecznej. Ograniczane będą jednak te usługi, które nie są konieczne do bieżącego funkcjonowania.
Czwarta grupa to osoby wymagające wsparcia psychologicznego. Ze względu na ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem, MGOPS uruchomił mobilny punkt pomocy psychologicznej. Pod numerem telefonu 663 667 375 będzie można uzyskać wsparcie psychologiczne, związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.
Wszystkie zgłoszenia i zapytania związane z wyżej wymienionymi kwestiami można wysyłać również na adres email: .