Składowisko w Moczydłowie

229

Dlaczego gmina wywiozła odpady na jedną z działek?

 

Od pewnego czasu w gminie Góra Kalwaria, na teren jednej z należących do niej działek niedaleko Moczydłowa, zwożone były odpady. Składowisko zaniepokoiło mieszkańców, którzy byli ciekawi powodu utworzenia go w tym miejscu. Okazało się, że było to działanie wyłącznie tymczasowe.

– Odpady, o których mowa, to liście odebrane od naszych mieszkańców. Ze względu na ich dużą ilość, nie było możliwości składowania tych śmieci w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Górze Kalwarii. Dlatego znalazły się, tymczasowo, na wspomnianej działce. Są z niej sukcesywnie usuwane, przewożone do PSZOK-u, a następnie zabierane przez firmę wywozową do zakładu utylizacji – powiedział nam wiceburmistrz Marek Rutowicz.

Czy działanie gminy było zgodne z obowiązującymi przepisami? O tym dowiemy się dopiero pod koniec marca, po przeprowadzeniu kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

– Delegatura rozpoczęła w dniu 23.02.2018 r. kontrolę interwencyjną w gminie Góra Kalwaria. Przewidywany czas zakończenia kontroli to 20.03.2018 r. – poinformował nas Tomasz Skuza, pełniący obowiązki kierownika delegatury w Radomiu.