Skarpa jesienią

13

Udało się w końcu podpisać umowę na rewitalizację Skarpy Wiślanej.

 

Przetarg zakończył się wprawdzie 12 czerwca, ale do jego rozstrzygnięcia niezbędne były dodatkowe środki. Radni zdecydowali się przesunąć je z budowy nowego targowiska miejskiego (1,2 mln zł). Taką decyzję podjęto między innymi dlatego, że gmina straciłaby część unijnej dotacji przeznaczonej na rewaloryzację zieleni miejskiej. W piątek 3 sierpnia burmistrz Dariusz Zieliński podpisał umowę na wykonanie prac na kolejnym odcinku Skarpy Wiślanej (na tyłach Zespołu Szkół Ogólnokształcących). Za kwotę blisko 3 mln złotych wykonawca wykarczuje część istniejącej roślinności, wzmocni skarpę, wykona ścieżkę spacerową i posadzi ponad 75 tys. krzewów. Prace powinny się zakończyć w listopadzie.