Sesja będzie gorąca

0
279

Sprawę uchwały budżetowej mogą przyćmić kwestie związane z aferą „Gut-Pruszczyk”. PiS zażąda ustąpienia starosty ze stanowiska, a KO zrzeczenia się mandatu przez radnego Pruszczyka.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu trafiły dwa projekty uchwał na najbliższą sesję, 20 grudnia. Jedną przygotował klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wzywa w niej starostę Ksawerego Guta do zrzeczenia się stanowiska oraz mandatu radnego i wycofania się z życia publicznego do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z wnioskiem Grzegorza Pruszczyka do Prokuratury. Treść uchwały to „stanowisko Rady Powiatu”, w którym radni mieliby też wyrazić solidarność z Grzegorzem Pruszczykiem, „ofiarą praktyk zarejestrowanych na nagraniu, jednocześnie oceniając, że pan Ksawery Gut nie posiada moralnych kwalifikacji do pełnienia zaszczytnego urzędu Starosty Piaseczyńskiego.”

Drugi projekt złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. W tym stanowisku Rada Powiatu miałaby wezwać z kolei radnego Grzegorza Pruszczyka do zrzeczenia się mandatu, a jeżeli to nie nastąpi, do natychmiastowego wyjaśnienia kwestii łączenia przez Grzegorza Pruszczyka mandatu radnego z funkcją zastępcy kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej.

– Takie niedozwolone łączenie obu tych funkcji skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego z mocy prawa, a tym samym ma ono wpływ na ważność i legalność wszystkich dalszych uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego z udziałem takiego radnego – czytamy w projekcie uchwały.

Wnioskodawcy przekonują, że zmiana stanowiska, której dokonała dyrektor DPS w Górze Kalwarii na wniosek Grzegorza Pruszczyka 26 października, czyli po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, „może okazać się czynnością prawną pozorną, mającą na celu jedynie obejście ustawowego zakazu”. Pruszczyk bowiem przestał być zastępcą kierownika, a został głównym specjalistą.

– Należy wskazać że wynagrodzenie pana Grzegorza Pruszczyka zostało pomniejszone o 100 zł, a zakres obowiązków zmieniono z „nadzoru” pracy działu administracyjno-gospodarczego na „koordynowanie” pracy tego wydziału – wyjaśniają dalej autorzy dokumentu.

W tej sprawie swoje oświadczenie wydał też Grzegorz Pruszczyk, który zapewnia, że zmianę stanowiska w DPS konsultował z ówczesnym wicestarostą Arkadiuszem Strzyżewskim, a konkretne decyzje formalne zostały skonsultowane przez dyrektor DPS Dorotę Pyszyńską również z prawnikiem powiatu Moniką Prajsnar. Informuje również, że jego pensja zmniejszyła się o 820 zł.

– W moim osobistym odczuciu przedłożenie niniejszego projektu uchwały jest  krokiem w kierunku realizacji szantażu i groźby, jaką usłyszałem w rozmowie z panem Ksawerym Gutem w dniu 20 listopada – pisze w swoim oświadczeniu Pruszczyk.

Niewątpliwie obie uchwały, które Przewodniczący Rady Powiatu ma obowiązek wprowadzić do porządku obrad czwartkowej (20 grudnia) sesji, wywołają mniej lub bardziej burzliwą dyskusję. Na magię świątecznego nastroju, powszechnego wybaczania sobie błędów i aktów wzajemnego miłosierdzia raczej nie ma co liczyć.