Seniorzy na dworcu

134

Gmina przekazała lokale na terenie piaseczyńskiego dworca na rzecz utworzenia Miejskiego Klubu Seniora.

 

Od pewnego czasu gmina bezskutecznie próbowała wydzierżawić pomieszczenia zlokalizowane w półokrągłej części zmodernizowanego przed kilkoma laty dworca PKP. Zakładano, że w tym miejscu mogłaby powstać restauracja. Chętnych nie było, więc gmina zdecydowała się udostępnić tę przestrzeń na potrzeby mieszkańców. W związku z rosnącą aktywnością starszych mieszkańców gminy powstało już 8 klubów seniora, ale jak dotąd żaden nie pojawił się w samym mieście.

– Dziś realizuje się jeden z postulatów Piaseczyńskiej Rady Seniorów: tworzenie miejsc przyjaznych seniorom i ich aktywizacja – nie krył wzruszenia Krzysztof Kasprzycki, opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów z ramienia urzędu miasta – Ja już wiem, że będzie to pozytywne miejsce na mapie senioralnego Piaseczna.

 We wtorek 9 lipca gmina podpisała umowę z Biblioteką Publiczną w Piasecznie, która zajmie się organizacją i prowadzeniem Miejskiego Klubu Seniora.

– Cieszę się, że to miejsce w końcu ożyje – powiedziała podczas uroczystości wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Kolejnym powodem do radości jest to, że pozyskaliśmy na ten cel dotację – dodała. Koszt adaptacji położonych na dwóch poziomach pomieszczeń o łącznej powierzchni 150 m2 wyniesie ok. 185 tys. złotych. Gminie udało się uzyskać na ten cel aż 150 tys. zł z ministerialnego programu Senior+. Z klubu będzie mogło korzystać 100 osób.

– Cieszę się, że państwo są tu z nami – zwrócił się do obecnych na uroczystości seniorów Dyrektor Biblioteki Publicznej Łukasz Załęski. – Liczę na państwa współpracę i wsparcie, będę z państwem konsultował wizualizacje zagospodarowania tej przestrzeni tak, by jak najlepiej spełniała państwa oczekiwania – zadeklarował. Wszyscy obecni chcieliby, by Miejski Klub Seniora zaczął swoją działalność już we wrześniu. Lokalizacja wydaje się optymalna ze względu na fakt, że dworzec jest ważnym węzłem komunikacyjnym w mieście, co ułatwi starszym osobom dotarcie do niego.