Seniorzy mają głos

0
317

Gmina przygotowuje dokument, który ma określić priorytety w zakresie poprawy warunków i jakości życia osób starszych w Piasecznie. Wpływ na jego treść mają sami seniorzy.

Władze gminy zdecydowały o przygotowaniu Strategii Polityki Senioralnej na lata 2020-2025. Dokument ma wskazać działania, które powinny być kontynuowane jako dobre dotychczasowe praktyki oraz pokazać kierunki, w jakich należy podążać, by poprawiać warunki życia seniorów. Analizę przygotuje zewnętrzna firma, co pozwoli na porównanie ze standardami i praktykami stosowanymi w innych samorządach, ale też zapewni obiektywizm.

W środę 23 października przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego spotkali się na osobnych warsztatach z urzędnikami i pracownikami innych jednostek (np. piaseczyńskiej przychodni), którzy w swojej pracy zajmują się sprawami seniorów oraz z samymi seniorami.

– Mówiono mi, że u państwa będzie wyjątkowa frekwencja, ale jestem naprawdę pod wrażeniem – przyznała prowadząca warsztaty prof. Dorota Moroń, zaskoczona przybyciem na spotkanie blisko 70 seniorów. – Bardzo cieszy mnie taka aktywność i zaangażowanie, to na pewno pozwoli dobrze poznać państwa opinie i oczekiwania.

Celem warsztatów było bowiem zebranie opinii samych zainteresowanych na temat tego, co w ich odczuciu Gmina robi dobrze, jakie działania doceniają, a czego im brakuje, jakie są ich najważniejsze potrzeby. Rozmawiano na temat infrastruktury, działań z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz aktywności społecznej seniorów i współpracy z urzędem. Seniorzy przyznali, że w wielu z tych obszarów Gmina działa bez zarzutu, ale mieli też sporo uwag. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową (brak chodników, ale głównie mowa była o drogach wojewódzkich) czy sieć komunikacyjną. Narzekali również na brak informacji dotyczących np. oferowanych zajęć dla seniorów. Uznano, że informacja w Internecie jest niewystarczająca i najlepszą opcją byłaby jakaś forma gazety trafiającej do seniorów.

Prowadzący warsztaty zebrali wszystkie uwagi i opnie, zarówno od seniorów, jak i z wcześniejszych warsztatów z urzędnikami. Teraz ich zadaniem będzie przygotowanie strategii, która ma zostać poddana opiniowaniu 4 grudnia. Ostateczną wersję będzie musiała zatwierdzić Rada Miejska. Wówczas strategia polityki senioralnej gminy zacznie być obowiązującym dokumentem.

– W polityce senioralnej chodzi o to, aby w wielu obszarach wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób starszych– mówi Hanna Kułakowska-Michalak Burmistrz Piaseczna. – Jestem przekonana, że już sama praca nad dokumentem przyniesie konstruktywne wnioski, a strategia, która powstanie, będzie wyznacznikiem w realizacji polityki senioralnej.

Powstanie strategii było jednym z wniosków Piaseczyńskiej Rady Seniorów. Warto zauważyć, że Piaseczno jest jedną z zaledwie kilku gmin w Polsce, które podejmują się przygotowania i uchwalania tego typu dokumentu.

– Zmiany demograficzne stawiają samorząd przed nowymi wyzwaniami w zakresie działań i standardu usług publicznych – mówi Krzysztof Kasprzycki, opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów. – Przełomowy i nadzwyczaj ważny dokument, jakim jest strategia, pozwoli się gruntownie przygotować do nadchodzących zmian.

Jak pokazują bowiem statystyki, w tej chwili osoby w wieku 60+ stanowią 1/5 wszystkich mieszkańców gminy, a w roku 2050 będzie to już 1/3 społeczeństwa.