Samochody dla strażaków

0
799

Gmina oficjalnie przekazała strażakom nowe samochody. Pojazdy trafiły do jednostek OSP na początku roku.

Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 4 działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W 2019 roku samorząd rozpoczął pięcioletni program wspierania jednostek OSP. Budżet na te działania w 2019 roku wyniósł 3,5 mln złotych. Z tych pieniędzy udało się dofinansować zakup 3 nowych samochodów oraz kupić 51 kompletów indywidualnego wyposażenia strażaka za sumę ok. 670 tys.

Nowe samochody trafiły do OSP w Piasecznie, Jazgarzewie oraz Złotokłosie. Średni samochód pożarniczy dla OSP Piaseczno kosztował ponad 800 tys. złotych i został sfinansowany z budżetu gminy oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ). Samochód dla OSP Jazgarzew został sfinansowany z pożyczki z WFOŚ. Kosztował 1,15 mln złotych.

– To taki Maybach – żartował burmistrz Daniel Putkiewicz podczas sesji Rady Gminy, przekazując pojazd strażakom. – Mam nadzieję, ze będą druhowie dobrze o niego dbać i będzie wam dobrze służył.

Wóz, którym dotychczas dysponowali strażacy, zostanie przekazany jednostce w Bogatkach i zastąpi wiekowy pojazd, którym dysponuje tamtejsze OSP. Samochód z Bogatek oraz z OSP Piaseczno z kolei zostaną sprzedane. W przypadku pojazdu dla OSP Złotokłos ze specjalistyczną drabiną trwają jeszcze czynności formalne.

Jednostki OSP działające w gminie Piaseczno w 2019 interweniowały 847 razy. Pracuje w nich 339 ochotników, w tym 73 druhny.