Ruszył konkurs dla NGO

Powiat przeznaczył 170 tys. zł na nagrody w konkursie dla organizacji pozarządowych. Kto może się o nie ubiegać i o jakie inicjatywy chodzi?

Organizacje mogą się ubiegać o wsparcie od 25 stycznia do 15 lutego br. Przeznaczone jest ono na realizację inicjatyw kulturalnych, sportowych i dotyczących bezpieczeństwa.
– Wydarzenia o charakterze historycznym, projekty związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, promocja aktywności nad Wisłą i Jeziorką, to tylko niektóre z przedsięwzięć, na realizację których można pozyskać wsparcie finansowe – informuje Starostwo.
Jakie środki są przeznaczone na poszczególne zadania?
1. Organizacja wydarzeń związanych z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 10 000 zł
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadgminnym, w tym popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe regionu – 47 000 zł
3. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych lub ich organizację – 8 000 zł
4. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez organizację rywalizacji sportowej – 40 000 zł
5. Upowszechnianie, poprzez organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, rekreacji i amatorskiego uprawiania sportu wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego – 28 000 zł
6. Wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością poprzez udział w zawodach sportowych lub ich organizację – 10 000 zł
7. Aktywnie nad Wisłą i Jeziorką – 17 000 zł
8. Organizacja przedsięwzięć wspomagających bezpieczeństwo – 10 000 zł.