Ruszy budowa Północnej?

0
571

Od lat mówi się o konieczności przebudowy ulicy Północnej, która wyznacza granicę Piaseczna i Kamionki. Odbyły się konsultacje społeczne, zabezpieczone zostały środki w budżecie gminy, jest pozwolenie na budowę i do tej pory nic się nie dzieje. Niedługo jednak ma rozpocząć się budowa.

Jak mówi Michał Rosa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – już niedługo możemy spodziewać się początku budowy.
Zadanie obejmuje remont ulicy Północnej, Borowej, Świerkowej, parkingu przy szkole oraz przebudowy dwukilometrowego odcinka ulicy Głównej w Bobrowcu. Realizacja tego zadania jest przewidziana na lata 2016-2019. Przewidziane jest na nią 8 milionów złotych, z czego w roku 2016 ma być wykorzystane 2 miliony.
Pierwotnie zakładano poszerzenie ulicy Północnej do 12 metrów, po jednej stronie utworzenie chodnika, a po drugiej ścieżki rowerowej. W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy Północnej nie zgodzili się na to ponieważ budowa tak szerokiej drogi byłaby możliwa wyłącznie po wywłaszczeniu części działek. Ustalono więc, że droga będzie węższa, bez ścieżki rowerowej.
Wywłaszczenie kawałka nieruchomości leżących wzdłuż drogi będzie jednak konieczne, choć w ograniczonym zakresie.
Gmina uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji drogowej w przypadku budowy ulic, oraz pozwolenie na budowę parkingu. Ulice Północna, Borowa, Świerkowa oraz parking przy szkole mają być wyłożone kostką. Każda z ulic będzie miała kanalizację deszczową, podziemną. Ulice Świerkowa, Borowa i parking przed szkołą będą odwodnione do ul. Północnej. Przed wybudowaniem Północnej nie można więc rozpocząć budowy pozostałych.
Dwukilometrowy odcinek ulicy Głównej pomiędzy ulicami Bobrowiecką a Mazowiecką nie uzyskał jeszcze pozwolenia, wciąż bowiem trwają procedury. Uzyskane pozwolenia mają klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można rozpocząć budowę, mimo braku jego uprawomocnienia się.
Jeden z właścicieli nieruchomości przy Północnej odwołał się jednak od decyzji do wojewody, ponieważ nie zgadza się na wywłaszczenie swojej działki w takim zakresie jaki zaplanowali projektanci. Wystąpił on także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, ale wojewoda odmówił.
2 lutego br został ogłoszony przetarg nieograniczony w sprawie rozbudowy ulic Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i wspomnianego odcinka ulicy Głównej wraz z odwodnieniem – etap I – rozbudowa ulicy Północnej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i Kamionce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię