Rusza pierwsza strefa

0
738

Od pierwszego września mieszkańcy Konstancina-Jeziorny zapłacą mniej za bilety komunikacji publicznej.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego gmina Konstancin-Jeziorna zostanie objęta 1. strefą biletową. Tańsze bilety długo- i krótkookresowe będą obowiązywać na terenie całej gminy. W związku z tym, że w sąsiednich gminach Piaseczno i Góra Kalwaria nadal obowiązuje 2. strefa biletowa, przekraczając granice strefy trzeba będzie kupić bilet dwustrefowy. Przystankami granicznymi będą: Śniadeckich dla linii 724, Jasna dla linii 710, Kawęczyn II dla linii 742 oraz Dębówka II i Borowina I dla linii lokalnych L. Od 1 września zmieni się również numeracja linii autobusowych, które kursują tylko do granic gminy. Linia 700 zostanie zastąpiona linią 200, a linia 725 linią 264.
Wprowadzenie 1. strefy oznacza znaczne oszczędności dla mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej, ale większe wydatki z gminnego budżetu. Władze gminy liczą jednak, że w dłuższej perspektywie obniżenie cen biletów w połączeniu ze zmianami wpływającymi na usprawnienie komunikacji publicznej zachęci większą liczbę mieszkańców do poruszania się transportem zbiorowym. Mniejsza liczba samochodów na drogach to nie tylko mniejsze korki, ale korzyść dla środowiska, co dla miejscowości uzdrowiskowej ma szczególne znaczenie.