Rusza grupa wsparcia dla ofiar przemocy

214

We wrześniu rusza grupa wparcia oraz warsztaty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, dla kobiet, które doświadczyły aktów przemocy domowej.
Celem akcji jest m.in. edukacja dotycząca rodzajów przemocy, praca nad poczuciem wstydu w związku z doświadczaniem przemocy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Na warsztatach uczestniczki dowiedzą się także jakie prawa mają kobiety oraz jakie możliwości uzyskania wsparcia stwarzają im instytucje zajmujące się pomocą ofiarom przemocy.
– Niestety aktów przemocy w rodzinie, gdzie w większości ofiarami są kobiety notujemy dość dużo. Dlatego podejmujemy wyzwanie i otwieramy grupę wsparcia dla kobiet – mówi Arkadiusz Strzyżewski, wicestarosta piaseczyński. – Chcielibyśmy dotrzeć z tą informacją o powoływanej grupie, jak i z samą pomocą do jak największej liczby mieszkanek naszego powiatu, by móc w skuteczny sposób przeciwdziałać przemocy i minimalizować jej skutki – dodaje.
Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu, przez 6 miesięcy w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii przy ulicy ks. Sajny 2a. Rozpocząć mają się we wrześniu. Zapisywać można się osobiście w recepcji POIK lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 757 68 20 lub 22 736 31 21